“Eindelijk kunnen transgenders hun geslacht wijzigen zonder medische inmenging”, zegt Karin Jiroflée.

Vandaag keurde het parlement het wetsontwerp goed waardoor een registratie van geslachtswijziging door transgenders een stuk makkelijker wordt. Het kan voortaan middels een eenvoudige ambtelijke procedure via de dienst bevolking van de gemeente.

“De geslachts- en naamswijziging wordt losgekoppeld van eender welke medische behandeling. Dit ontwerp stelt transgenders in staat waardig een belangrijke stap te nemen in hun leven. En op deze wijze wordt er ook komaf gemaakt met het feit dat de Belgische wetgeving in strijd was met de Europese regelgeving”, licht Karin Jiroflée toe.

De betuttelende voorwaarde in de eerste versie dat ze voor die wijziging een attest nodig hadden van een erkende transgendervereniging, werd, mede onder druk van sp.a, verwijderd uit het ontwerp. En ook de, nog steeds gemedicaliseerde, procedure voor 16- en 17-jarigen werd verlicht.

“Een grote stap voorwaarts. Af en toe houdt deze regering toch haar woord”, aldus Karin Jiroflée.