Andy is een rasechte Ledegemnaar. Heel wat tijdsgenoten en ook veel jongeren kennen hem van zijn passage bij Olympic Ledegem, eerst als speler, daarna als jeugdtrainer. Niet te verwonderen dat zijn grote interesse bij het sportgebeuren in Ledegem ligt. Maar ook in de andere gemeentelijke materies toont hij zijn interesse. Hij schuwt de vormingen niet die de partij organiseert en wil ook in de verdere toekomst tijd investeren in een betere en mooiere gemeente. Andy is beroepshalve bediende bij BMW Jonckheere in Roeselare.

Zijn verklaring op de gemeenteraad bij zijn eedaflegging getuigt van zijn gedreven intenties : " Heer burgemeester, schepenen en collega's gemeenteraadsleden, ik wil graag van deze gelegenheid gebruik maken om mijn taak als beginnend gemeenteraadslid toe te lichten. Dat dit voor mij allemaal nieuw is, wordt dan ook een grote uitdaging die ik met volle overtuiging aanneem. Voor de partij en vooral voor Moreen. Haar vervangen kan niemand. Moreen was een "icoon" in alles wat ze deed voor de mens en de partij : sereen, behulpzaam, vriendelijk, talentvol, een voorbeeld voor velen. Ik zal dan ook mijn uiterste best doen om zo goed mogelijk haar taak verder te zetten. Met de nodige hulp en tijd moet dat lukken."

Het spreekt voor zich dat het bestuur en zijn collega's in de gemeenteraad de nodige steun zullen geven. We wensen hem het allerbeste toe in deze nieuwe uitdaging.

Op dezelfde gemeenteraad legde ook Sien Jacques haar eed als gemeenteraadslid af. Ook zij maakt nu deel uit van de sp.a-Groen fractie ter vervanging van Groen-raadslid Geert Cloet, die om familiale redenen onze gemeente en dus ook de gemeenteraad verlaat. Ook Sien wensen wij een succesvolle invulling toe van haar mandaat in de gemeenteraad.

De sp.a-Groen fractie ziet er als volgt uit : Caroline Seynhaeve (sp.a en fractieleider), Andy Vandoorne (sp.a) en Sien Jacques (Groen).