“Merkwaardig is ook”, zo zegt sp.a gemeenteraadslid Robert Voorhamme, “dat burgemeester De Wever pas gisterenochtend door zijn korpschef op de hoogte werd gebracht, zoals deze vertelt in zijn videoboodschap. Het is ongeloofwaardig dat de burgemeester, die nauw samenwerkt met zijn korpschef, zo laattijdig zou op de hoogte zijn gebracht van ernstige feiten die al maandenlang onderzocht worden en omschreven worden als een zwarte bladzijde in de Antwerpse politiegeschiedenis.” Voorhamme stelt zich daarom ook vragen bij de timing van de communicatie, “die zo schraal is dat ze meer vragen oproept dan ze beantwoordt.” 

“Er moet ook verduidelijking komen over het feit dat de burgemeester het parket in snelheid heeft genomen wat betreft de communicatie over de feiten”, vindt Voorhamme. “Normaal is het het parket zelf dat communiceert over dergelijke ernstige feiten. Waarom werd dit nu overgelaten aan een stadsbestuur?” 

Volgens Van Brempt had de burgemeester op de hoogte moeten zijn van “een zwaarwichtig  integriteitsprobleem binnen zijn korps. Het is perfect mogelijk het geheim van het onderzoek te bewaren, maar toch geïnformeerd te zijn over dat integriteitsprobleem. Wij willen daarom transparantie over wat de burgemeester precies wist en wanneer hij dat te weten is gekomen.” 

Sp.a stelt zich ook vragen bij het feit dat het onderzoek gevoerd werd door de dienst Intern Toezicht van de Antwerpse politie. “Bij dergelijke zwaarwichtige feiten moet een onafhankelijk orgaan het onderzoek kunnen voeren, al was het maar om elke zweem van partijdigheid weg te nemen. Het is niet eens relevant of het onderzoek door de dienst Intern Toezicht goed of slecht werd gevoerd, we moeten altijd de garantie van totale onpartijdigheid kunnen hebben”, zegt Voorhamme. 

“We focussen vandaag op de daders, maar het is ook belangrijk aan de slachtoffers te denken,” zegt Van Brempt. “Mensen zonder papieren zullen uiteraard geen klacht neerleggen bij de politie als ze door de politie zelf afgeperst worden. Maar dat kunnen ze wel in alle veiligheid en discretie doen bij de Antwerpse ombudsvrouw. Wij roepen dus slachtoffers op om, als zij extra informatie kunnen geven, contact op te nemen met de Antwerpse ombudsdienst.”