Op vrijdag 11 maart vond het galadiner van de Belgische Vereniging van Vrouwelijke Bedrijfsleiders (FCE-VVB) plaats. Geflankeerd door de federale minister voor middenstand, Willy Borsus (MR), mocht Güler Turan dit uitmuntende gezelschap toespreken.

Geachte minister, geachte bedrijfsleidsters,

Ik ben in goed gezelschap vandaag, omringd door zoveel succesvolle, vrouwelijke ondernemers. Het is dan ook een eer om jullie op dit galadiner te mogen toespreken en in de bloemetjes te zetten. Dat moeten we meer doen.

Mijn respect voor vrouwelijke ondernemers gaat terug tot mijn jeugdjaren. Mijn ouders hadden een buurtwinkel en later een winkel met cadeau-artikelen. Terwijl mijn moeder achter de kookpotten stond, stroomden de klanten binnen. Op een of andere manier wist ze de zorg voor de x kinderen die ons gezin telde te combineren met het uitbaten van de zaak. Toegegeven, af en toe kregen we een half aangebrande maaltijd op ons bord, maar ze deed het toch maar. Mijn moeder was een sterke vrouw, net als de talrijke vrouwelijke onderneemsters hier vandaag aanwezig.

Die bewondering voor vrouwelijke ondernemers is doorheen mijn vorige carrière als advocaat vennootschapsrecht alleen maar gegroeid. Een eigen bedrijf opstarten is een emotionele rollercoaster die we met vallen en opstaan moeten doorlopen. Het is een werk van lange adem, want een succesvol bedrijf stamp je niet van de ene dag op de andere uit de grond. Maar het is vooral hard werken. En dat geldt nog meer voor ons, vrouwen. Nog te vaak ben ik op bedrijfsbezoeken of internationale bijeenkomsten omringd door mannen in pakken. Wij moeten opboksen tegen die ‘old boys’-netwerken en grenzen verleggen om onze zaak van de grond te krijgen.

Als meer vrouwen aan het hoofd van ondernemingen ons doel is, dan begint dat hier, bij jullie. Jullie staan symbool voor de strijd voor meer gendergelijkheid. Jullie zijn een rolmodel en een bron van inspiratie. Door jullie voorbeeld krijgen de ondernemers van morgen - meisjes én jongens, die nu nog op de schoolbanken zitten – goesting om te ondernemen. Jullie laten zien dat het kan. Door er zelf de beuk in te zetten, steken jullie een dikke middelvinger op naar de old-boys netwerken die het glazen plafond en de loonkloof in stand houden. Waarvoor dank.

 

Ik zie voor mij een diverse groep. Sommigen hebben ervaring opgedaan in topposities bij grote bedrijven en die vervolgens aangewend om hun eigen dromen waar te maken. Anderen komen eerder onbeslagen op het ondernemerschapsijs. Ik zie bedrijfsleiders van grote en kleine bedrijven, actief in allerlei verschillende sectoren. Maar ik zie ook heel wat dingen die we met elkaar gemeen hebben: de goesting om het erop te wagen, de ambitie en passie om zelf iets moois op te bouwen, het verlangen naar flexibiliteit en onafhankelijkheid, de nood aan een betere werk-privé balans.

Als volksvertegenwoordiger zie ik het als mijn natuurlijke plicht om in Vlaanderen, maar ook op internationale fora, te strijden voor een samenleving waar vrouwen hun talenten voluit kunnen ontplooien. Het plan van ministers Borsus en De Block draagt bij aan die strijd en kan dan ook op mijn volle steun rekenen. Want vrouwen beter ondersteunen in hun dagelijks leven en het ondernemerschap vrouwvriendelijker maken, is cruciaal opdat meer vrouwen de stap naar het ondernemerschap zouden zetten.

Onze strijd is nog niet gestreden. Het aandeel vrouwelijke ondernemers blijft al jaren steken op zo’n 30%, dat kan en moet beter. Het glazen plafond vertoont barstjes, maar is nog niet gebroken. De loonkloof verkleint, maar te traag. We moeten blijven vechten om die voor eens en altijd te overbruggen. Vrouwen moeten minstens even gemakkelijk als mannen de top van het bedrijfsleven kunnen veroveren.

Het belang van meer vrouwelijk ondernemerschap kan niet genoeg benadrukt worden. Jullie bijdrage aan onze economie én maatschappij is enorm. Ondernemingen geleid door vrouwen groeien sneller en gaan minder snel over de kop. Vrouwen ondernemen ook anders: zij zijn bedachtzamer bij het nemen van risico’s, hebben meer oog voor duurzaamheid en de lange termijn. Als de financiële sector meer vrouwen zou tellen, was de crisis waar we nu nog de gevolgen van dragen wellicht nooit gebeurd. Economische participatie van vrouwen heeft een hefboomeffect, want zij zorgen niet alleen voor economische groei, maar ook voor een warme en duurzame samenleving. De Wereldbank noemt gendergelijkheid niet voor niets ‘smart economics’. Kortom, dames, jullie zijn de toekomst!