Op dinsdag 24 april gaf Vlaams Parlementslid Güler Turan (sp.a) een druk bijgewoond gastcollege aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de UGent, over de vertegenwoordiging van minderheden en maatschappelijke groepen in ons politiek bestel. Het werd een boeiende namiddag, en Turan zag en hoorde een enthousiaste jonge generatie, die net als zijzelf vooral bruggen wil slaan en constructief wil bouwen aan de toekomst.

Hoe zit het met de vertegenwoordiging van etnische minderheden in onze democratie? En hoe weerspiegelt zich dat in de kieslijsten? Moet er, zoals voor vrouwen, gewerkt worden met opgelegde quota?  En zijn de boegbeelden van die groepen ook gewoon vertegenwoordigers des volks, of profileren ze zich toch vooral als spreekbuis van hun gemeenschap?

Dat soort vragen kwam uitgebreid aan bod, en Turan kon de studenten als ervaringsdeskundige uitgebreid van antwoord dienen.

‘De brugfunctie tussen de mensen is voor mij, als volbloed sociaal-democrate, heel erg belangrijk, zegt Turan, maar eenvoudig is het niet altijd: voor sommigen ben ik te Turks, voor de Turkse gemeenschap soms wat te veel Vlaming, en zelfs binnen die gemeenschap heb je ook nog verschillende stromingen. Ik wil met iederéén praten, al helpt het zeker dat je de gevoeligheden binnen een gemeenschap kent. Maar voor de duidelijkheid: ik probeer de belangen en de bekommernissen van àlle mensen te dienen.’

Turan zegt zeer aangenaam verrast te zijn door de open en tolerante houding van deze – overigens ook zeer diverse – groep studenten. In tijden van populisme en polarisering vond ze dat een prettige vaststelling, een weldoende verademing. ‘Deze knappe studenten zién de uitdagingen en de problemen van deze tijd, maar zijn duidelijk bereid om hun schouders te zetten onder een positief project, en te werken aan een betere toekomst voor iedereen.’