Het tragische verhaal van de jongeman die in een tentje totaal vereenzaamd dood werd teruggevonden in Gent, na  15 jaar in een instelling, heeft een diepe problematiek blootgelegd: het gebrek aan opvolging van die jongeren, het ontbreken van een toekomst, een leven nadien.

Güler Turan (sp.a) heeft in dat verband een vernieuwend voorstel: leer die jongeren ondernemen, écht ondernemen.  Dat heeft ze gezegd in Wakker op Zondag, op de Antwerpse Televisie (ATV).

“Bedoeling is om in 2 instellingen, één open, één gesloten, proefprojecten op te starten waarbij de jongeren op eigen initiatief, maar wel sàmen, een onderneming oprichten. Zo leren ze samenwerken, netwerken, en bereiden ze zich voor op het leven na de instelling”, aldus Turan.

De deelnemers, die gemotiveerd moeten zijn, krijgen dan opleiding  in bedrijfsbeheer, het opstellen van een businessplan, …want gebrekkige scholing is een huizenhoog probleem: 48% van de jongeren die de jeugdhulp verlaat heeft geen diploma middelbaar onderwijs.  Mogelijke partners zijn Syntra, en de Vlaamse Regering. Ook de academische wereld toont interesse, en het project komt mogelijk in aanmerking voor Europese subsidies.