Het College van Burgemeester en Schepenen gaf vandaag een gunstig advies op de adviesaanvraag van OVAM voor het bodemsaneringsproject aan de Knapensite in Zeebrugge (Veerbootstraat 20).

De gronden zijn nu nog eigendom van Defensie, maar worden op termijn eigendom van Stad Brugge. Dit vormt een onderdeel van het compromis met beheerder van het hoogspanningsnet Elia, in het kader van het Stevin-project, waarbij de stad de nodige gelden kreeg om de gronden aan te werven.

Deze zone is zeer belangrijk voor Zeebrugge. In de revitaliseringsstudie ‘Toekomstvisie Zeebrugge vandaag en morgen’ die een aantal weken geleden werd voorgesteld, vormt het terrein één van de elf cruciale plekken om kwalitatieve publieke ruimte te ontwikkelen. In de revitaliseringsstudie wordt voorgesteld om op deze plaats een Kustpark te realiseren, die een groene long en kwalitatieve verbinding vormt tussen de Strandwijk en de Stationswijk. Het park moet een breed spectrum aan activiteiten aanbieden, zoals tuinieren, kinderboerderij, zwemvijvers, … Hierdoor wordt op een actieve manier de sociale verbinding tussen Strandwijk en Stationswijk versterkt.