Heel wat fiscale specialisten gaven intussen te kennen dat de Europese Commissie dit bijzondere belastingsregime als een vorm van ongeoorloofde staatssteun zal beschouwen en de maatregel niet zal aanvaarden. “Alleen al het feit dat al deze experten er los van elkaar op wijzen dat de Europese Commissie dit bijzondere belastingsregime als een vorm van staatssteun zal aanzien, toont dat het hier in feiten om een specifieke belastingverlaging gaat. De federale regering doet verdienstelijke pogingen om de diamantairstaks als een belastingsverhoging voor te stellen maar daarmee doet ze de waarheid geweld aan. Ik kan me niet voorstellen dat de Europese Commissie een belastingsverhoging als staatssteun zou aanzien. De regering mag blijven zeggen dat het een belastingverhoging is, maar een leugen wordt niet de waarheid omdat je ze blijft herhalen.”

Minister Van Overtveldt verwijst in zijn verdediging steevast naar de hogere opbrengst die er in de begroting wordt ingeschreven ten gevolge van de invoering van deze karaattaks. Peter Vanvelthoven wijst erop dat als deze ‘belastingverlaging’ meer geld zou opbrengen, ze dan in de feiten neerkomt op een legale witwasoperatie van zwarte winsten in de diamantsector. “We weten dat de diamantsector een van de meest fraudegevoelige sectoren is. Maar in plaats van de werkelijke winst te belasten via controles geeft men de sector de belastingverlaging die ze vraagt.” Dat de fiscus tegelijk aankondigt (De Tijd) dat men in andere sectoren extra gaat controleren op vennootschappen die lage winstmarges aangeven maakt het helemaal compleet. Wat de controlediensten als een indicatie van fraude zien wordt voor de diamantsector genormaliseerd en geformaliseerd in de wet.

Peter Vanvelthoven pleit ervoor om de karaattaks af te voeren en de diamantsector gewoon te belasten op basis van de werkelijke winst, net zoals dat ook voor alle andere sectoren gebeurt. Tegelijkertijd pleit sp.a voor meer controles in de sector. In de zaak Omega Diamonds werd 150 miljoen euro, wel de werkelijke winst, belast.