WoninGent en de Stad Gent geven vandaag het officiële startschot voor de renovatie van het appartementsgebouw in de Tichelrei.

Het appartementsgebouw van sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent dateert uit de jaren 1950 en voldoet niet meer aan de huidige woonnormen en –kwaliteiten. WoninGent onderwerpt het gebouw dan ook aan een totaalrenovatie. De renovatie van het gebouw is een voorbeeld van een geslaagde evenwichtsoefening tussen architecturale waarde en hedendaagse woonnormen.

Guy Reynebeau voorzitter WoninGent: "De totaalrenovatie van het gebouw heeft een kostenplaatje van om en bij de 10,5 miljoen euro. Om het gerenoveerde gebouw extra energiezuinig te maken, ontvangt WoninGent 1,3 miljoen euro subsidies uit het klimaatbudget van Stad Gent. Het gerenoveerde gebouw zal 85 appartementen voor sociale verhuring tellen. Volgens de huidige planning, zullen de renovatiewerken tegen eind 2019 afgerond zijn.”

Een renovatie met oog voor energiezuinigheid

De renovatie van het gebouw in de Tichelrei moet het gebouw ook naar de 21ste eeuw brengen op het gebied van energiezuinigheid. De renovatie kadert in het Gents Klimaatplan 2014-2019 en voldoet aan de eisen van het Vlaams Energieprogramma 2020.

Zo wordt er werk gemaakt van een doorgedreven isolatie, is er voldoende aandacht voor luchtdicht bouwen en zal het gebouw goed geventileerd worden. Dit zal ertoe bijdragen dat de meeste appartementen een zeer lage netto energiebehoefte hebben (van minder dan 30 kWh/m²). Er zal ook gebruik gemaakt worden van het stadsverwarmingsnet voor zowel verwarming als voor warm water.

WoninGent ontving voor deze ingreep een subsidie vanuit het klimaatbudget van de Stad Gent van 1,3 miljoen euro.

Tine Heyse schepen van Milieu, Klimaat en Energie: 'Investeren in energiezuinige woningen is niet alleen goed voor het klimaat, maar ook voor het wooncomfort én voor de portemonnee. In klimaatbeleid van de stad Gent vinden we het dan ook belangrijk dat niet alleen de happy few in comfortabele energiezuinige woningen kunnen wonen. Zeker huurders van sociale woningen hebben baat bij een lage energiefactuur. '

Omvang renovatiewerken

De doorgedreven renovatie houdt een volledige ontmanteling in tot op de karkas. Zowel de buitenzijde als de binnenkant van het gebouw worden grondig gerenoveerd. Volgens de huidige planning, zullen de renovatiewerken tegen eind 2019 afgerond zijn.

De huidige 110 verouderde en kleine appartementen zullen worden omgevormd tot ongeveer 85 voldoende ruime en kwaliteitsvolle appartementen met één, twee en drie slaapkamers. Zo’n 5% van de éénslaapkamerappartementen zal aangepast zijn aan personen met een handicap.

Ook Winston Churchillplein

Guy Reynebeau: ‘naast het gebouw in de Tichelrei 3-221 zal WoninGent ook het gebouw aan het Winston Churchillplein 1-84 aanpakken. WoninGent gaat het gebouw slopen en vervangen door een nieuw appartementsgebouw met zo’n 60 sociale woningen. Op dit ogenblik is WoninGent bezig met de herhuisvesting van de bewoners van dit gebouw. In het najaar van 2018 plant WoninGent te starten met de sloop van het gebouw.’