Het nieuwe verkeersreglement van staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe  kreeg vandaag een vernietigende kritiek op de Vlaams regering. “Vooral de wegbeheerders, dus ook lokale besturen zouden de dupe van het nieuwe verkeersreglement worden”, zeggen Karin Temmerman en Steve D’Hulster.

Afgelopen zomer kondigde staatssecretaris voor Mobiliteit Schouppe onverwacht een nieuw verkeersreglement aan. Daar is al lang vraag naar, ook door sp.a, omdat de huidige wegcode een samenraapsel is van regels en wijzigingen. Een vereenvoudiging van de wegcode is dan ook aan de orde. Een hervorming vraagt tijd met weloverwogen regels en voldoende overleg met alle stakeholders. “Maar Schouppe wil het nieuwe verkeersreglement er nu op een drafje doorkrijgen”, zeggen Vlaams sp.a-Parlementslid Steve D’Hulster en sp.a-Kamerlid Karin Temmerman.

“Uiteindelijk zijn vooral de wegbeheerders en dus de lokale besturen de dupe van zijn”, zeggen D’Hulster en Temmerman. “Het zijn de wegbeheerders immers die de nieuwe wegmarkeringen en verkeersborden moeten aanbrengen. Maar de nieuwe regels kwamen er wel zonder hun inspraak. Hierdoor zullen lokale besturen botsen op de onhaalbaarheid van de nieuwe regels, rechtsonzekerheid en kosten van tientallen miljoenen euro’s.”

De nieuwe wegcode kwam onverwacht want enkele maanden eerder had staatssecretaris Schouppe in de commissie infrastructuur van het federaal parlement duidelijk gesteld dat een nieuwe wegcode een project zou zijn voor de toekomst voor een volgende regering. Nu blijkt het voorstel erplots toch te komen. En dat zonder overleg met minister Crevits. Steve D’Hulster: “In juni 2011 ondervroeg ik Minister Crevits over de plannen van Schouppe en de betrokkenheid van het Vlaams Gewest. De minister stelde in haar antwoord toen dat er geen concrete voorstellen op tafel lagen. Ze wachtte op overleg met de federale regering. Dat overleg is er dus uiteindelijk niet meer gekomen.”

“Bovendien stellen we ons de vraag of het aanpassen van een wegcode wel gepast is in lopende zaken en of dit eigenlijk wel een juiste timing is. De staatssecretaris weet wellicht wel dat ook mobiliteit en het verkeersreglement momenteel voorwerp uitmaakt van onderhandelingen over de staatshervorming. De timing is dus nogal ongelukkig en we moeten ons de vraag stellen of het echt zinvol is om nu snel nog een nieuwe wegcode te laten publiceren”, aldus Temmerman.