“Het stadsbestuur wil dat Halle erkend wordt als centrumstad. Door de toenemende verstedelijking van de Vlaamse Rand krijgen de gemeenten te kampen met grootstedelijke problemen zonder dat daar de nodige financiering tegenover staat.” zegt Marc Snoeck.

Halle moet erkend worden binnen de regio Halle-Vilvoorde als centrumstad en dit met de nodige financiële middelen die er bijhoren, om problemen die bij verstedelijking komen kijken beter aan te kunnen. Deze oproep lanceerde schepen van Cultuur Marc Snoeck (SP.A) op de 11 juli-viering in Halle.

“Ik trap een open deur in als ik zeg dat de Vlaamse Rand te maken krijgt met een toenemende verstedelijkingsdruk vanuit Brussel. Er is de druk op de woningmarkt, de inwijking van anderstalige burgers, de toenemende jeugdwerkloosheid, mobiliteitsproblemen en zo meer. Het is tijd dat Vlaanderen werk maakt van een versterkte financiering van de Vlaamse rand om deze uitdagingen het hoofd te bieden”, aldus Marc Snoeck. “Ik roep dan ook het Vlaams Parlement op om werk te maken van een specifiek beleid voor de Vlaamse rand. Of het nu gaat om de groei van de diversiteit en anderstaligheid van de bevolking, het tekort aan kinderopvang en sociale voorzieningen, capaciteitsproblemen in de scholen, versnippering van het landschap, stijgende vastgoedprijzen,... telkens vindt men Halle en Vilvoorde in de kop van dit weinig benijdenswaardig peloton. Welke coalitie in 2019 ook aan zet is, de centrumfunctie van Halle wordt een belangrijk strijdpunt.”