Halle is een onderwijsstad. Dat weten we allemaal.

In het basisonderwijs zitten 4.050 leerlingen. 75% van die leerlingen woont in Halle. 25% komt van buiten Halle. Dat er zoveel kinderen van buiten Halle komen is gemakkelijk te verklaren doordat er in de buurt weinig secundaire scholen zijn en dat de ouders zo hopen gemakkelijker de overstap voor hun kinderen te kunnen garanderen.

In dat secundair onderwijs zitten 5800 leerlingen. We zouden dit jaar zelfs de kaap van de 6000 bereiken. Daarvan woont er 64% in Halle. Er is dus een instroom van 36%.  Ook hier geldt als voornaamste reden dat er weinig secundaire scholen in de buurt van Halle zijn.  Het aanbod in Halle is dan ook enorm. Van algemeen over technisch en beroepsonderwijs tot zelfs buitengewoon onderwijs. Bovendien is dat onderwijs van zeer goede kwaliteit.

Er zitten dus elke dag meer dan 10.000 leerlingen in onze Halse scholen. Dat is heel veel!

Dat heeft zijn gevolgen voor de mobiliteit, maar ook voor de beschikbaarheid van plaatsen in de scholen.  Op het niveau van de basisscholen werd en wordt er veel gedaan om dit capaciteitsprobleem op te lossen. We konden op heel wat subsidies aanspraak maken de voorbije jaren. Met positieve gevolgen.  De uitdaging stelt zich nu ook voor het secundair onderwijs.

Sinds een paar dagen is er een nieuwe website https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/dataloep-aan-de-slag-met-cijfers-over-onderwijs. Deze website maakt het nu voor iedereen mogelijk om na te gaan hoeveel kinderen van buiten Halle instromen in onze Halse scholen. Dat geeft ons een goed idee om de komende jaren aan het werk te gaan met ons Hals onderwijs.