Schepen Marc Snoeck: “Het project "Breugelen geproefd" wil samen met een aantal actoren de landbouw in de kijker zetten en de plattelandseconomie versterken, en dit moet door de landbouw en streekidentiteit te laten ontdekken via beleving Op termijn moeten landbouwproducenten, horeca, en de verblijfssector hier de vruchten van plukken. “Breugelen geproefd” is een toeristisch proefproject met directe link naar landbouw, waarbij evenementen en acties zoals “het Bruegels FietsFeest” dagtoeristen en meerdaagse bezoekers moeten aantrekken. De stad Halle werd aangeduid als copromotor van het project en daar pikken we graag op in.”.

De overeenkomst tussen vzw Pajottenland+ en de stad gaat van start na goedkeuring van het project door het Provinciaal Managementcomité en loopt tot 30 juni 2018.