Binnen zes maanden trekken we met z'n allen naar de stembus om te bepalen hoe onze stad er in de toekomst zal uitzien. Samen met jullie en mijn goede vriend Hedwig Van Rossem wil ik graag meebouwen aan die toekomst, zodat de Hallenaren een stad krijgen waarop ze trots kunnen zijn. Het is dan ook vanuit dit oogpunt dat wij vandaag onze officiële verkiezingscampagne aftrappen. 


Het woordje "onze" mag hierbij vrij ruim beschouwd worden, daar het hier niet zomaar een verkiezingsstunt betreft. "Halle Vooruit" is immers niet zomaar een campagne van twee individuen, maar een brede beweging voor en door Hallenaren. Halle Vooruit: De campagne voor en door het volk!


Laat jullie niet vangen... De slogan "Halle Vooruit!" vertrekt niet vanuit het doembeeld dat sommigen dagelijks van onze stad ophangen, wel integendeel. Zowel mijn campagnepartner als ikzelf zijn er namelijk van overtuigd dat onze stad in de afgelopen jaren reeds forse vooruitgang geboekt heeft. De vele realisaties zoals de noodzakelijke vernieuwing van de Basiliekstraat en de Beestenmarkt, alsook de plaatsing van bufferbekkens in Lembeek en Buizingen tegen de wateroverlast zijn hier prachtige voorbeelden van. Het spreekt voor zich dat het huidige stadsbestuur, met onze partij op kop, hierbij haar uiterste best gedaan heeft om de belangen van alle Hallenaren zoveel mogelijk te behartigen.


Wij willen dan ook graag verder bouwen op het goede werk dat geleverd werd, om zo deze stad nog verder vooruit te helpen. De enige manier om dit te kunnen doen is door samen te werken met elke Hallenaar, Lembekenaar en Buizingenaar, en dit vanuit een positief denkbeeld. Het is dan ook geen toeval dat we ervoor kiezen om een campagne voor en door het volk te lanceren, zodat we allemaal samen kunnen gaan voor een stad waarin iedereen zich thuis voelt. Halle Vooruit!


Arno Pirolo en Hedwig Van Rossem