Wat iedereen al een tijdje zag aankomen, werd gisteren officieel bekendgemaakt. Op 14 oktober 2018 neem ik voor de SP.A deel aan de gemeenteraadsverkiezingen die op dat moment in onze prachtige stad plaatsvinden. 

We hoeven er geen doekjes om te winden, het worden zonder enige twijfel één van de spannendste gemeenteraadsverkiezingen die in Halle ooit plaatsgevonden hebben. Wat sommigen trachten te herleiden tot de vraag wie de volgende burgemeester wordt, is echter veel meer dan dat. De Hallenaar kiest namelijk of we gaan voor een stad met een duidelijke toekomstvisie en een stabiel bestuur, of dat we ons laten vangen door de verzuring en de afkeer van iemands persoon, zonder hierbij aandacht te schenken aan het inhoudelijke verhaal. 

Men moet namelijk durven zeggen dat er hier op 14 oktober geen burgemeesters-, maar gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden. Dit wil zeggen dat wie de volgende burgervader (of -moeder) wordt, niet de hoofdvraag is die gesteld moet worden, integendeel. Wat voor ons als burgers echt belangrijk is, is dat we onze ouders, grootouders, kinderen en kleinkinderen een stad kunnen geven waarin ze trots Hallenaar kunnen zijn. Zelfs wie het huidige stadsbestuur niet genegen is, moet durven erkennen dat er de afgelopen legislatuur reeds hard gewerkt is om dit doel te kunnen bereiken. De opwaardering van ons handelscentrum, met de vernieuwing van de Basiliekstraat en de Beestenmarkt in het bijzonder, alsook de uitbreiding van het aanbod aan sociale woningen en serviceflats zijn hier ongetwijfeld mooie voorbeelden van. 

Toegegeven, Halle krijgt nog steeds af te rekenen met een aantal problemen. Zo blijft het mobiliteitsvraagstuk nog steeds heel wat Halse harten beroeren en zijn, ondanks de geleverde inspanningen, de wachtlijsten voor het verkrijgen van een sociale woning nog steeds te lang. Men dient echter wel op te merken dat deze problematieken ook grotendeels een bovenlokale oorsprong hebben, m.a.w. het is niet juist en ronduit oneerlijk om de schuld ervoor enkel en alleen in de schoenen van het stadsbestuur te schuiven. Bovendien gaat het hier niet over problemen die in de laatste zes jaar ontstaan zijn, maar waarvoor men gedurende die periode wel op zoek gegaan is naar oplossingen. 

Laat ons eerlijk wezen: mirakels bestaan niet. De nodige oplossingen zullen niet tevoorschijn komen door voortdurend over het probleem te klagen, integendeel. De enige manier om mooie resultaten te verkrijgen is door de problemen vanuit een positief, doch realistisch oogpunt doordacht aan te pakken. Niet met slogans of straffe taal, wel met ervaring en een duidelijke visie. Dit is niet alleen het motto waarmee de SP.A de afgelopen legislatuur bestuurd heeft, maar ook het oogpunt van waaruit ik graag aan politiek wil doen.

Het spreekt voor zich dat ik dit absoluut niet alleen kan. Ik wil daarom graag samen met elke Hallenaar, Lembekenaar en Buizingenaar bouwen aan de toekomst van onze mooie stad. Samen met jullie wil ik gaan voor een stad waarin het voor iedereen goed leven is. Halle Vooruit!

Of om et neki op za Lembeiks te zeggen: we goen der een lap op geive!

Arno Pirolo