Vanuit het idee dat zwerfvuil een gedeelde problematiek is sloegen de gemeenten Beersel, Sint-Pieters-Leeuw, Dilbeek en de Stad Halle ook dit voorjaar de handen in elkaar. Ze wilden immers met z'n allen opnieuw zoveel mogelijk inwoners en verenigingen mobiliseren om een stukje openbaar domein op te ruimen.

Om het ludiek te houden en competitief koppelde men er opnieuw een wedstrijd aan. Onder het mom ' Maak van minder zwerfvuil jouw sport' wilde men iedereen oproepen om zoveel mogelijk afval van het openbaar domein te banen.

Schepen Johan Servé van Halle noemde zwerfvuil een groot probleem. “Halle zet dagelijks 2 mensen in om het stadscentrum proper te houden. Verder zijn er nog 6 werklieden die ingezet worden in de deelgemeenten en de buitenwijken”, zegt Servé.

Zwerfvuil kost de Vlaming gemiddeld €10 per jaar.  Dat is voor een stad als Halle al gauw €400 000.

Men zou eigenlijk in opstand moeten komen teven de industrie en de producenten die zo gul is met verpakkingen en pet-flessen die niet gerecycleerd kunnen worden.   Statiegel, ook op pet-flessen, zou ook al helpen.

Op het slotfeest van de zwerfvuilactie "Maak van minder zwerfvuiljouw sport", werden de deelnemers bedankt voor hun inzet en werden ze getrakteerd op een toeristische 'walking dinner' in Halle.  Het was Halle dat het meeste zwerfvuil ophaalde. Op de tweede plaats eindigde Dilbeek, derde was Beersel en op de vierde plaats eindigde Sint-Pieters-Leeuw.

Halle had dus het grootste percentage straten zwerfvuilvrij gemaakt.  De schepenen uit de verliezende gemeenten moeten als wederdienst promo komen maken tegen zwerfvuil op een standje tijdens de Stroppenconcerten, verkleed in een verroest blikje, een half opgegeten appel of een sigarettenpeuk.

"Ik wens dan ook alle vrijwilligers, verenigingen en scholen te bedanken voor hun inzet" zegt Johan Servé om af te sluiten.