Het is een oud zeer: in volle zomer valt het onkruid amper bij te benen. Wanneer onkruid paden en perken overwoekeren, soms kniehoog, ligt dit vooral op begraafplaatsen nogal gevoelig en lokt dit vaak reacties uit van nabestaanden die hun dierbaren net dan een bezoekje brengen. Ook de afgelopen zomers kreeg Halle heel wat kritiek te horen. Om korter op de bal te kunnen spelen, besliste de stad om voortaan terug zelf het onderhoud van alle begraafplaatsen in Halle, Lembeek en Buizingen zelf in handen te nemen. De externe firma Krinkels die in Halle aan de slag was, wil de stad in de plaats inzetten om straten en de pleinen te onderhouden.

"Het gevecht tegen onkruid op onze begraafplaatsen is een constante strijd, zeker tijdens de zomermaanden", aldus schepen van openbare werken Johan Servé (SP.A). "Omdat er pesticidevrij gewerkt moet worden, is dat een intensief werk voor de arbeiders. Enkele jaren geleden werd een externe firma ingeschakeld om de kerkhoven van Halle, Buizingen en Lembeek te onderhouden. Maar de groei van onkruid is sterk afhankelijk van het weer. Op enkele dagen tijd kan dit plots fel groeien en dan moet je meteen kunnen ingrijpen. Maar voor een firma is flexibel hierop inspelen niet altijd evident. Intussen onderhouden onze eigen mensen al een tijd de kerkhoven van Lembeek en Buizingen.In Halle waren de arbeiders van de firma nog aan de slag maar vanaf volgend jaar zijn het onze eigen mensen die ook de begraafplaats in Halle onderhouden."

Om dit mogelijk te maken werft Halle binnenkort twee extra werkkrachten aan die voltijds op de kerkhoven aan de slag gaan. "Door het onderhoud in eigen beheer te nemen kunnen we sneller inspelen op het tempo dat onkruid groeit. We zijn zeker tevreden over het werk van de firma maar op het kerkhof lijkt het ons beter om twee mensen constant voor het onderhoud in te zetten. Tot nu toe werd er in Halle een grote ploeg ingezet gedurende een korte tijd maar het probleem is dat onkruid almaar doorgroeit. Eens alles gewied was, konden de arbeiders eigenlijk terug herbeginnen. Constant onderhoud is dus de beste oplossing."

"Intussen zorgdenw e voor inderhoudsvriendelijker paden. In Lembeek en Buizingen krijgen we geen klachten meer over onkruid dat overal groeit en bloeit, we hopen dan ook dat ook in Halle volgend jaar het aantal klachten beperkt blijft", aldus Johan Servé.
 De externe firma blijft wel aan de slag in Halle. "We zorgen voor een herschikking van de taken. We zullen de firma meer inzetten in het onderhoud van straten en pleinen. Eigenlijk komt het er op neer dat we gewoon nog meer volk inzetten om straten en kerkhoven proper te houden".