Het stadsbestuur wil Halle opnieuw als winkelstad op de kaart krijgen, en lanceert daarom in het najaar een marketingcampagne. Ook zullen eigenaars van leegstaande winkelpanden geholpen worden in de zoektocht naar een nieuwe huurder. Er staan momenteel 49 winkels leeg in het stadscentrum.

Uit een onderzoek van Detailhandel Vlaanderen bleek in 2016 dat 10,8 procent van de winkels in Halle leegstaat. In 2008 was dat nog 6,4 procent. De werken in de Basiliekstraat zullen ook wellicht nieuwe huurders even afgeschrikt hebben, maar er is wel met een structurele leegstand. Het online shoppen wordt populairder en de klant wordt kritischer. Maar het stadsbestuur wil onze winkelbuurten nu met verschillende maatregelen in de markt zetten.

 Het schepencollege stelt een volledig actieplan voor, dat winkelen in Halle aantrekkelijker moet maken. Eerder raakte al bekend dat Halle onder andere lockers wil installeren, waar mensen tijdens het winkelen hun aankopen in kunnen opbergen. De stad onderzoekt ook of koeriers - al dan niet met de fiets - boodschappen kunnen afleveren bij klanten. Het actieplan werd gisteravond dan voorgelegd aan het nieuwe bestuur van de Verenigde Handelaars.

Eén van de maatregelen is een citymarketingcampagne, die in het najaar gelanceerd kan worden. Dan zal ook de Beestenmarkt heraangelegd zijn en wordt wellicht ook een nieuw verkeersplan gelanceerd. Momenteel zijn er nog drie kandidaten om die campagne uit te werken. Er wordt €15.000 voor uitgetrokken. Ons commercieel centrum moet een merk worden dat mensen aantrekt met een eigen logo. Het is de bedoeling om niet alleen de Hallenaar naar het centrum te lokken, maar ook de mensen van buiten de stad. Halle heeft zoveel troeven die op dat gebied uitgespeeld kunnen worden.

 Het stadsbestuur wil voorts ook met de eigenaars van leegstaande panden praten, omdat vaak wordt gehoord dat bijvoorbeeld de huurprijzen te hoog zijn. 

We willen dan ook rechtstreeks contact met de eigenaars, om te horen wat hun verwachtingen zijn. We kunnen met hen bespreken of ze bijvoorbeeld een pop-upwinkel in hun gebouw zien zitten en of er een woongelegenheid voor de uitbater boven de winkel voorzien kan worden. Voorts kunnen we als stad ook een doorgeefluik zijn voor de eigenaars, wanneer ze eventueel in aanmerking komen voor Vlaamse subsidies. Als de eigenaars hun pand kunnen verhuren aan een winkelier, dan is dat voor beide partijen een goede zaak.

Dit plan is opgebouwd rond drie grote luiken:
-Versterken van de handelskern: in dit deel lijsten ze een aantal maatregelen op die de handelskern aantrekkelijker moeten maken, zowel voor de handelaar als voor de klant.

-Doordachte mobiliteit: in dit deel lijsten ze een aantal maatregelen op, die onmiskenbaar van belang zijn voor de efficiënte indeling van het handelscentrum en voor een maximale aantrekkingskracht voor klanten van binnen en buiten de stad.

 -Bestrijden van langdurige leegstand: in dit deel geven ze concrete actiepunten mee, die moeten leiden tot een terugdringing van de langdurige leegstand in de stad.

Een deel van de actiepunten is tot stand gekomen in nauw overleg met de vzw Verenigde Handelaars Halle en Unizo .

Sommige van deze maatregelen zullen op zeer korte termijn uitgevoerd kunnen worden, maar andere maatregelen zullen  langer op zich laten wachten, omdat ze verder onderzoek, marktbevraging of brainstorming vragen. Het is dan ook fundamenteel om te weten dat dit plan op elk moment voor bijsturing vatbaar is. Feedback van onze lokale handelaars, inwoners van ons centrum en (potentiële) bezoekers vormt een belangrijk element van input voor dit plan, dat als basis wil dienen voor een doordacht en haalbaar commercieel beleid.