Halse verenigingen kunnen een financiële tegemoetkoming krijgen wanneer ze milieu- of natuuracties organiseren. Dit geldt zowel voor de organisator als voor de deelnemers van dergelijke acties. De stad kende voor het werkingsjaar dat liep van 1 september 2016 tot en met 31 augustus 2017 subsidies toe aan Halse verenigingen voor een totaal van 3.000 euro.

Natuurpunt Halle diende twee subsidieaanvragen in: één voor de 'Dag van de natuur' in het natuurreservaat 'Berendries' en het ‘Broek’ waarbij ze hulp kregen van Halse verenigingen en één voor de wekelijkse zwerfvuilrondes in Buizingen waarbij maar liefst 86 km bermen, voetwegen, voetpaden opgeruimd werden.

De Okkernoot vzw diende ook een subsidieaanvraag in voor de wekelijkse opruimbeurten in verschillende straten in de onmiddellijke omgeving van hun opvangcentrum. Goed voor 25 km opgeruimde wegen en voetpaden.

Streekvereniging Zenne & Zoniën maakte voor de eerste maal gebruik van dit subsidiekanaal voor het opruimen van een wandellus tijdens de week van het bos 2016 en de week van de hyacint in het voorjaar van 2017. Goed voor een totale hoeveelheid van 7 km.

Misschien wil jij ook met jouw vereniging een actie ondernemen? Neem dan zeker een kijkje op www.halle.be/premies-subsidies-en-toelagen/subsidies/subsidies-voor-milieu-en-natuuracties