De stad ontvangt tweemaandelijks de nieuwe inwoners van Mechelen op het stadhuis. Om hen nog beter te verwelkomen nam Schepen van Economie Caroline Gennez in samenwerking met de handelaars het initiatief om het welkomstpakket uit te breiden met aankoop- en kortingbons.

Een mooi cadeau voor de nieuwe Mechelaars dat de binding met de plaatselijke handel versterkt. Caroline Gennez wil dit pakket ook uitbreiden naar de Mechelse kotstudentenpopulatie. Nieuwe inwoners krijgen vandaag een pakket met allerlei (toeristische) info, een gadget, een horecagids,… Dit pakket wordt nu uitgebreid met aankoop- en kortingbons van Mechelse handelaars. De Handelsadviesraad is voorstander van deze nieuwe samenwerking met de stad.  

“De cultuur- en horecagids ‘Genieten in Mechelen’ geeft de nieuwe inwoners al meteen enkele leuke eetadresjes. We willen nu ook de binding met de andere lokale handelaars versterken door de uitbreiding van het welkomstpakket”, verduidelijkt Caroline Gennez.  

In eerste instantie zullen alle Mechelse handelaars aangeschreven worden door de stad. Het werven van adverteerders, de administratieve opvolging, de communicatie en de opmaak van de bons zal worden uitbesteed. De stad betaalt aan deze firma enkel de administratieve opvolging en voorziet hiervoor een budget van 5000 euro.  

Caroline Gennez: “Ook willen we op termijn de (kot)studenten beter verwelkomen en tonen dat we hun aanwezigheid in onze stad op prijs stellen. Zo breiden we de doelgroep uit zodat begin volgend jaar studenten een gelijkaardig pakket kortingsbonnen kunnen krijgen.”  

De KHM is alvast vragende partij op de Mechelse handel en horeca en de studenten beter op mekaar af te stemmen. 

“De lokale handelaars zijn belangrijk voor onze stad. We willen hen met dit initiatief dan ook meer ondersteunen. Tegelijkertijd verwelkomen we studenten en nieuwe inwoners nog beter!”, besluit Gennez.