Bizar, want op het nabijgelegen bedrijventerrein Ter Beke is er veel leegstand. De kap is er in september 2013 ook gekomen. Intussen ligt het terrein al 2,5 jaar braak. Maar onlangs vroeg Essers aan het Antwerpse stadsbestuur een vergunning om ook de resterende 3,6 ha van het Ferrarisbos te mogen rooien. sp.a vindt dat de stad die vergunning moet weigeren. ‘Wij vragen gewoon dat het stadsbestuur consequent is en de daad bij het woord voegt’, zegt gemeenteraadslid Toon Wassenberg (sp.a), ‘Dit bos speelt immers een belangrijke rol in het eigen Groenplan van dit bestuur. Het behoud ervan kan bovendien op brede steun in het district Wilrijk rekenen.’

‘Wij roepen het stadsbestuur op om deze kapvergunning te weigeren’, zegt Johan Peeters, districtsraadslid (sp.a) in Wilrijk. ‘In Vlaanderen ligt een plan op tafel om uiterst kwetsbare waardevolle bossen zoals het zonevreemde Ferrarisbos te beschermen. Het verlenen van een kapvergunning zou die bescherming uiteraard onmogelijk maken.’