De dreigende inflatie en de economische situatie maken het moeilijk om ons indexsysteem te handhaven, stelt de gouverneur van de Nationale Bank, Guy Quaden. Dat is onaanvaardbaar.

Zeggen dat het jaar van de waarheid heeft geslagen voor de index jaagt mensen niet alleen in de gordijnen, het voedt ook de onzekerheid en de angst over onze toekomst. Te meer omdat er geen enkele reden is om te tornen aan een systeem dat al decennia lang haar waarde bewezen heeft.

De recente inflatiecijfers zijn niet het gevolg van stijgende lonen. Ze zijn wel het gevolg van de stijgende prijzen en een slechte werking van bepaalde markten. Voorbeelden van stijgende prijzen kennen we allemaal helaas maar al te goed: energiefacturen die gemiddeld met 300 euro per jaar stijgen, voedselprijzen die sinds augustus tot drie maal sneller stijgen en hospitalisatieverzekeringen die, afhankelijk van de leeftijd, tot een paar honderd euro per jaar stjigen. De gebrekkige marktwerking werd dan weer gegeven door de Creg die tot tweemaal toe vaststelde dat er problemen zijn met de prijsstijgingen van Electrabel. Meer bewijs van onrechtmatige prijsstijgingen kwam met een onderzoek van Vlerick waarin distributeurs en groothandelaars toegaven dat ze de prijzen meer dan verantwoord laten stijgen.

Precies daarom stelt sp.a al geruime tijd dat er dringend maatregelen moeten genomen worden om de prijzen onder controle te houden. Maximumprijzen invoeren of programma-akkoorden voor energie sluiten, bieden antwoorden. Wat de hospitalisatieverzerking betreft is het duidelijk voor sp.a: we willen niet dat de kosten ervan stijgen. Integendeel, we willen dat de wettelijke ziekteverzekering net meer gezondheidskosten op zich neemt. Binnen de reële stijging van 4.5 procent is dat mogelijk. Daarnaast pleit sp.a voor een strikte controle op de naleving van de wet en wil ze dat de CBFA haar rol van waakhond ten harte neemt.