Mijn suggestie voor het VBO: luister eerst en beter naar de KMO's die om goedgevormd personeel smeken. Een collectieve inspanning om mensen aan een baan te helpen lijkt me een betere en meer duurzame oplossing om het begrotingsbeleid te ondersteunen én om goede pensioenen en gezondheidszorg voor iedereen te verzekeren.

Rudi Thomaes, gedelegeerd bestuurder van het Verbond van Belgische Ondernemingen, suggereerde vandaag in de media om begrotingsdoelstellingen via besparingen in de pensioenen en de gezondheidszorg te realiseren. Dat  verontrust me ten zeerste.

Het VBO gaat daarmee nog een stuk verder dan de oranje-blauwe onderhandelaars. Die wierpen tijdens de zomeronderhandelingen meer dan vier miljard euro toekomstige reserves voor de pensioenen overboord.
Ze 'beslisten' immers het groeipad voor de opbouw van reserves te verlaten,  hoewel dat door de vorige regering opgesteld en wettelijk verankerd werd.

Het VBO is meteen bereid de algemene beschikbaarheid van geneeskunde en pensioenen op de helling te zetten. Dat is niet alleen onverantwoord. Het is onaanvaardbaar.

Dat Belgische vennootschappen blaken van gezondheid en recordhoge winsten realiseren is voor hun aandeelhouders een goede zaak. Maar dat is niet onze prioriteit.  Het kan niet zijn dat de beperkte middelen van de overheid geïnvesteerd worden om die rendabiliteit nog verder te verhogen. Vooral niet als dat ten koste gaat van de gezondheidszorg en de pensioenuitgaven.

Voor mij zijn de ambtenarenpensioenen helemaal niet te hoog, zoals het VBO beweert. Integendeel, de andere pensioenen zijn te laag! Er is m.a.w. juist meer geld nodig voor sociale voorzieningen.

Wij kiezen voor een sterk alternatief. Wij roepen de werkgevers op om eindelijk de inspanningen op te drijven om jongeren en werklozen op te leiden en aan een baan te helpen in plaats van enkel maar aan te dringen op het openstellen van de grenzen voor goedkope buitenlandse arbeid.