‘In plaats van te wachten op dubieuze investeringen zoals die van de Saoedi’s in ERS, zouden we als Antwerpse overheid beter zelf actief op zoek gaan naar verantwoorde investeringen en de beste technologie om de nog ontbrekende schakels in ons industrieel ecosysteem in te vullen. Dat kan onder meer met de chemische recyclage van het huishoudelijk restafval op een site in de Antwerpse haven. Dat is een veel betere oplossing dan de ondoordachte plannen voor een nieuwe, grotere verbrandingsoven op de terreinen van ISVAG, net naast de woonwijk Neerland in Wilrijk’, zegt Kathleen Van Brempt. ‘Dat kan ook met de uitbouw van een methanolcluster, waarbij methanol ook als scheepsbrandstof voor de eigen havenvloot kan worden gebruikt. Met zo’n vooruitstrevend stedelijk-industrieel ecosysteem dringen we de CO2- uitstoot flink terug, in plaats van die explosief te laten toenemen zoals met de aangekondigde investering van ERS.’