Onder de noemer ‘Beter Wonen in de Dampoortwijk’ lanceerden schepenen Sven Taeldeman, Rudy Coddens en Tine Heyse een reeks maatregelen om de kwaliteit van woningen in de 19de-eeuwse gordel van Sint-Amandsberg te verbeteren. De Stad Gent, OCMW Gent en externe partners werken nauw samen om wijkbewoners een aanbod op maat te bieden. “Het resultaat is een uitgebreid pakket van verhoogde (woon)premies, gratis advies aan huis en gratis begeleiding bij renovatiewerken. Via de Woonwinkel van de Stad Gent  kunnen inwoners van de Dampoortwijk gratis informatie krijgen over de maatregel die het meest geschikt is voor hun woning en situatie”, vat sp.a-schepen van stadsontwikkeling en wonen Sven Taeldeman samen. De campagne past in het stadsvernieuwingsproject En Route, dat de wijken Dampoort en Sint-Amandsberg de komende jaren onder handen neemt.

 Woonkwaliteit en energie

In de Gentse 19de-eeuwse gordel zijn veel woningen aan een opknapbeurt toe: het sanitair is vaak niet langer functioneel, de elektrische installatie is dikwijls verouderd, kelder of gevel zijn niet langer 100 % waterdicht, dakgoten en regenpijpen zijn aan herstelling toe, verwarmingsketels of kachels zijn te vervangen.   In de Dampoortwijk zijn de woningen bovendien ouder dan gemiddeld: liefst 73% dateert van voor 1930, terwijl dat voor de volledige stad Gent maar 54% is. Niet alle huiseigenaars hebben de middelen of de kennis om de nodige renovatiewerken te laten uitvoeren. “Een gerichte ondersteuning is dus zeker op zijn plaats”, weet Sven.

Tegelijk heeft Gent de ambitie om een klimaatneutrale stad te worden. Kleine en grote verbeteringen aan private woningen zijn belangrijk om die ambitie waar te maken. Ze leveren de individuele bewoner bovendien een flinke besparing op: betere isolatie, ramen met hoogrendementsglas, enzovoort. “Ook daarbij wil de Stad Gent steun bieden. Elke bewoner kan genieten van premies of begeleiding om zijn woning energiezuiniger te maken”, legt schepen Tine Heyse uit.

Op die manier is er voor iedereen in  de wijk wel een maatregel die interessant kan zijn. Ook verhuurders van woningen in de Dampoortwijk kunnen nadrukkelijk een beroep doen op steun. Naast de verhoogde woonpremies (in de Dampoortwijk nu tot 5000 € in plaats van de gebruikelijke 1500 €; kan nog gecumuleerd worden met energiepremies) , het gratis advies en de gratis renovatiebegeleiding is er ook de mogelijkheid om collectief te renoveren, om samen met buren te investeren in pakweg een vernieuwde dakgoot of een hoogrendementsketel. 

In de komende maanden zullen er nog bijkomende initiatieven opgestart worden. De inspanningen rond beter wonen in de Dampoortwijk zullen minstens twee jaar aangehouden worden. Voor sommige initiatieven is de looptijd nog langer.

Eén loket voor informatie op maat

In heel Gent kunnen burgers nu al naar de Energiecentrale voor advies aan huis over energiezuinig wonen, en naar de Woonwinkel voor advies aan huis over andere renovaties. “In de Dampoortwijk kunnen bewoners nu terecht bij één loket, namelijk de Woonwinkel, voor beide soorten advies. Dat bespaart geïnteresseerden heel wat stappen en maakt de steun meteen ook toegankelijker”,  legt Sven Taeldeman uit.

Tegelijkertijd zullen bewoners ook informatie kunnen krijgen over een aantal initiatieven van externe partners.  “Zo zal ook de informatie over de tweede fase van Dampoort KnapT OP! verspreid worden binnen deze campagne”,  vertelt Rudy Coddens, OCMW-voorzitter en schepen van Armoedebestrijding. “Dat is een initiatief van verschillende Gentse partners om huiseigenaars met erg beperkte middelen in een specifiek deel van de Dampoortwijk uitgebreid te ondersteunen.”

Voor meer informatie: www.gent.be/wonenindampoort.

http://www.avs.be/avsnews/premies-en-advies-voor-beter-wonen-aan-de-dampoort