In Heist-op-den-Berg hebben 270 horeca-uitbaters en -eigenaars een brief in de bus gekregen met de nieuwe regels op vlak van geluid. "We zijn niet superstreng geweest", benadrukt milieuschepen David Geerts (sp.a). "En ik denk dat er veel goede wil is bij de uitbaters om het goed te doen."

"Als gemeentebestuur hebben we beslist dat de groep van de cafés in het weekend tot 5u 's morgens muziek mogen blijven draaien aan 95 decibel. Daarna moet de volumeknop teruggedraaid worden richting 85 decibel. "We wilden geen sluitingsuur opleggen. Maar in praktijk gaan de zaken na 5u sluiten. 85 decibel is niet meer dan achtergrondmuziek."

Ook fuiven in zalen mogen in principe tot 5u duren. "Maar na 3u mag de muziek buiten niet meer gehoord worden. Zalen die goed geïsoleerd zijn, hebben dus een voordeel. Die regel wordt ook doorgetrokken naar tenten, zodat ze daar om 3u gaan moeten stoppen, omdat de muziek buiten anders hoorbaar zal zijn", vult Geerts aan.

"Wie de regels niet volgt, kan een vergunning geweigerd worden. We gaan de verschillende organisaties ook permanent evalueren en zullen beperkende maatregelen nemen als dat nodig is. Iedereen kan terecht bij het nieuwe evenementenloket van de gemeente met zijn vragen of problemen", zegt Geerts.

GVA 22/02/2013 Bert Provoost