Bestuurswijziging bij sp.a Ledegem : Hélène Vanacker nieuwe voorzitter

Toen Patrick Van Gheluwe begin 2007 de voorzittersfunctie van de sp.a-afdeling Ledegem overnam van de ontslaggevende Wilfried Rosselle was de afspraak dat dit maar voor één jaar zou zijn in afwachting van een nieuwe voorzitter. Patrick Van Gheluwe was toen nog gedeputeerde en had zeker zijn handen vol met zijn provinciale verantwoordelijkheid.

In plaats van één jaar zijn het er tien geworden.

Tijd dus om te vernieuwen.

Dit vernieuwingsproces was reeds een tijdje in voorbereiding, maar door het plotse overlijden van Moreen Dewolf, die in dat vernieuwingsproces zeker een belangrijke rol was toebedeeld, liep het wat vertraging op.

De nieuwe ploeg met Hélène Vanacker als voorzitter, Andy Vandoorne als ondervoorzitter en Caroline Seynhaeve als secretaris wil rond hen het bestuur uitbouwen met jonge mensen die gemotiveerd zijn om mee te werken aan een socialer en eerlijker Ledegem. Voor hen is er zeker een plaats in het bestuur en op de gemeenteraadslijst bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

Het gemeenteonderzoek van het Nieuwsblad bevestigt dat onze gemeente geen Straffe Gemeente is en daarenboven sterk tekort schiet op de punten waarop sp.a in de gemeenteraad reeds verschillende tussenkomsten heeft gedaan.

De openbaarheid van bestuur staat op het vriespunt, zelfs voor de gemeenteraadsleden is het vechten tegen de stroom in om hun informatie te halen, en op financieel vlak kunnen we veel beter en eerlijker. Er is ruimte voor een belastingsverlaging. De meerderheid moffelt de overschotten weg.

Het nieuwe sp.a-bestuur, onder impuls van de kern van drie,  heeft de intentie om mee te werken aan een socialer en eerlijker beleid, ook vanuit de oppositie.

Met groot handgeklap hebben de leden in een algemene vergadering deze bestuurswijziging goedgekeurd, dit onder het goedkeurend oog van onze nationale voorzitter John Crombez.

Even voorstellen :

De voorzitter : Vanacker Hélène                   Gehuwd, 2 kinderen Louis en Lieze

                                                                                        Helene.vanacker@skynet.be                     0471/61 11 94

                                                                                        OCMW-raadslid                      Bankbediende, vakbondsafgevaardigde BBTK

De ondervoorzitter : Andy Vandoorne       Gehuwd, vader van Tessa

                                                                                        andy.vandoorne@proximus.be                0498/54 51 92 

                                                                                        gemeenteraadslid                 bediende bij BMW Jonckheere

De secretaris : Caroline Seynhaeve             moeder van Ann-Sophie en Thomas

                                                                                        caroline_seynhaeve@hotmail.com        0497/60 87 68

                                                                                       fractieleider sp.a-Groen in gemeenteraad  bankbediende bij Nagelmaeckers te Kortrijk

                                                                                      Grootvader Camile en vader Lucien hebben baanbrekend werk geleverd bij de oprichting                                                                                       en uitbouw van de afdeling Ledegem