Het budget dat de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) voor leningen voor de aankoop van sociale woning uittrekt, bedraagt dit jaar 462 miljoen euro. Dat is een kwart minder dan in 2014 (629 miljoen euro), toen Freya Van den Bossche (sp.a) Vlaams minister van Wonen was. Zo blijkt uit het antwoord op een parlementaire vraag van parlementslid Güler Turan (sp.a). Sinds N-VA de portefeuille Wonen in handen kreeg, daalde het aantal goedgekeurde leningen in de provincie Antwerpen van afgerond 1.000 naar afgerond 600. In de stad Antwerpen is de achteruitgang nog erger: daar halveert het aantal leningen ongeveer (van 315 naar ongeveer 170). De VMSW verstrekt leningen aan mensen met een bescheiden inkomen die in Vlaanderen een woning willen kopen en/of renoveren. Maar er is de afgelopen jaren gesnoeid in het te besteden bedrag en de rentevoet van de sociale lening is in verhouding te hoog.