Meer dan een jaar geleden legde Heliventure het plan op tafel voor de aanleg van een permanente helihaven in de industriezone Ganzenbol. In februari 2014 wees het gemeentebestuur de aanvraag voor een milieuvergunning af. Eind vorig jaar deed het provinciebestuur hetzelfde. sp.a-Lint volgde het dossier van heel nabij op en stuurde het mee in de gewenste richting.

De helikopterkwestie zorgde voor flink wat commotie in Lint. Er werd vooral heel sterk op de emoties ingespeeld. Als bestuurspartij koos sp.a-Lint ervoor om zich op de inhoud van het dossier te concentreren en niet mee te doen aan het publieke opbod.

Zo bleek dat in het dossier weinig informatie te vinden was over de impact van de helikoptervluchten op mens en omgeving. Bij informatiesessies had de aanvrager het steeds uitgebreid over de medische vluchten (opnieuw: emotie!) terwijl iedereen wel snapt dat het hem in eerste instantie om de commerciële vluchten gaat.

Op basis van eigen onderzoek, een reeks negatieve adviezen, en honderden bezwaarschriften besloot het gemeentebestuur geen milieuvergunning toe te kennen. Dat was eind februari 2014.

Heliventure ging hiertegen niet in beroep. Zij kozen ervoor om bij het provinciebestuur een nog verregaander milieuvergunning aan te vragen.

Opnieuw startte de carrousel van openbaar onderzoek, bezwaarschriften en adviezen. En hierbij wijzen we toch graag op het knappe werk van de Lintse milieuraad, die opnieuw een sterk onderbouwd negatief advies uitwerkte.

Op 11 december 2014 viel dan de beslissing bij de bestendige deputatie: Heliventure krijgt geen milieuvergunning. Het was Rik Röttger, sp.a-gedeputeerde die het dossier behartigde.

Daarmee komt, al dan niet voorlopig, een einde aan dit verhaal. Heliventure kan inderdaad nog beroep aantekenen bij de Vlaamse regering. Dat zien we dan wel. Onze aanpak heeft alvast vruchten afgeworpen. Zonder ons te mengen in emotionele discussies, zonder mee te doen aan politieke spelletjes. Maar door het dossier vast te pakken, en eraan te werken.