“Heel wat ondernemers kunnen het hoofd amper boven water houden of zijn al kopje onder gegaan. En de Vlaamse regering, die staat er bij en kijkt ernaar. Dit kan zo niet langer ”, vindt Güler Turan. In haar conceptnota van maart wees Turan de regering al op de lacunes in de regelgeving ter zake en reikte ze oplossingen aan. In de resolutie die het parlementslid onlangs indiende, maant ze de Vlaamse regering nogmaals aan om dringend werk te maken van een versterkt preventief bedrijfsbeleid en om een tweede kans voor eerlijke gefailleerden te bevorderen.

Zowat 1 op de 6 zelfstandigen leeft in armoede en het armoederisico bij ondernemers ligt maar liefst vier keer hoger dan bij werknemers. Het aantal faillissementen is sinds het begin van de economische crisis fors toegenomen en is nog steeds alarmerend hoog. In Vlaanderen gingen er in 2006 ‘slechts’ 3.893 bedrijven over de kop, in 2013 waren dat er maar liefst 5.742.

Deze cijfers staan in schril contrast met de inspanningen van de Vlaamse regering. Het Comité Preventief Bedrijfsbeleid werd afgeschaft en het is hoogst onzeker of de -nochtans succesvolle- projecten faillissementspreventie na de zomer verdergezet worden. En hoewel Europa al jaren haar lidstaten vraagt om hier werk van te maken, is van het bevorderen van een tweede kans na een faillissement geen enkele sprake. “We hebben er nochtans alle belang bij om dat wél te doen,” zegt Turan, “want volgens onderzoek groeien bedrijven van herstarters sneller en creëren ze meer jobs.”

“De Vlaamse regering heeft de mond vol van ondernemerschap en hoe ze dat meer wil waarderen en stimuleren, maar dat geldt blijkbaar vooral voor de grotere, succesvollere ondernemers. Voor ons betekent waardering voor ondernemers echter ook dat zij ondersteuning krijgen wanneer ze in moeilijkheden geraken én dat eerlijke ondernemers een tweede kans verdienen wanneer het fout afloopt”, aldus Turan.

In de resolutie pleit sp.a onder andere voor een versterkt preventief bedrijfsbeleid. Dat betekent dat zo veel mogelijk bedrijven in moeilijkheden zo vroeg mogelijk worden bereikt, aangezet worden om de nodige stappen te ondernemen en doorverwezen worden naar de instanties die hen daarbij het beste kunnen helpen. De doelgroep van het preventief bedrijfsbeleid zou ook niet langer beperkt mogen zijn tot ondernemingen met 20 tot 100 werknemers, maar uitgebreid moeten worden naar kleine ondernemers. Andere concrete maatregelen zijn de uitbreiding van de verzekering gewaarborgd wonen naar zelfstandigen die onvrijwillig werkloos worden en het opstarten van sensibiliseringscampagnes om de stigmatisering van faling tegen te gaan.

Lees hier de resolutie betreffende faillissementspreventie en een tweede kans voor ondernemers