De Ringbaan is volledig afgewerkt en opengesteld: betere fietspaden en veilige oversteek fietsers en voetgangers, geen geluidsoverlast meer voor de omwonenden door de goede asfalt, en een snelheidsbeperking tot 70 km/u.

Tegelijk dringen we bij het Vlaams Gewest aan om de doorstroming te verbeteren, door:

  • de verkeerslichten beter op elkaar af te stemmen
  •  de kilometerheffing voor het vrachtverkeer uit te breiden zodat de ringlaan niet langer als sluipweg voor het doorgaand transport wordt gebruikt.
  • Het busververkeer van zodra mogelijk terug via de Krommewalstraat de ring op te sturen, ipv alles via de Deken Darraslaan.
  • Het automatisch op groen springen voor de lijnbussen in te perken.

Op 31 oktober voerde het Vlaams Gewest op ons aandringen al een wijzigingen door in de groentijden van de verkeerslichten, om tot een vlottere doorstroming te komen. Bijkomende maatregelen volgen.