We hadden gemikt op het begin van het bouwverlof, maar de heraanleg van de Geldmunt- en Noordzandstraat is vroeger dan voorzien achter de rug. Beide straten zijn terug open voor het verkeer, waardoor de bereikbaarheid van alle handelszaken weer optimaal is.

De correcte uitvoering van de werkzaamheden bleek een uitdaging, maar het resultaat is wat telt en dat mag er zeker zijn. Deze straat wordt een voorbeeld voor de heraanleg van andere straten. We bewaren het historische karakter, maar maken het kuieren door de straat heel wat gemakkelijker.

Een kijk op toekomstige projecten

In het voorjaar van 2017 komt de Zuidzandstraat aan de beurt. Daar is de vernieuwing van de rijweg hoognodig. Deze werkzaamheden worden gecombineerd met de eerste fase van de heraanleg van ’t Zand. In september starten de nutsmaatschappijen hun werk. Voor kerst moeten de werkzaamheden aan de nutsleidingen voorbij zijn. De heraanleg van ’t Zand gebeurt in vijf fasen en zal duren tot juli 2018. In het najaar is alvast een infovergadering voorzien waar ook meer in detail het verkeersverloop zal worden toegelicht.

Binnen een tweetal weken gaat de Boeveriepoort opnieuw open voor het verkeer. Ook al is de aanleg van de twee fietsers- en voetgangerstunnels onder de Koning Albert I-laan en onder het spoor in de Stationslaan pas klaar in december 2016 – midden 2017, toch is het autoverkeer weer in beide rijrichtingen mogelijk. Dit zal ook veel vlotter gebeuren dan voorheen omdat de verkeerslichten overbodig zijn geworden.

Deze werkzaamheden zullen bijna naadloos aansluiten bij die aan het kruispunt Bevrijdingslaan/Expresweg. In juli starten de voorbereidingen. Goed nieuws hierbij is dat het verkeer in beide richtingen mogelijk zal blijven tijdens de volledige duur van de werkzaamheden.

Infostand in 't Brugse Vrije

Om de Bruggelingen zo goed mogelijk te informeren over de aanstaande werkzaamheden, wordt in de zomermaanden een infostand opgericht in ’t Brugse Vrije. Vanaf maandag 4 juli is iedereen er welkom voor meer gedetailleerde informatie over de fietstunnel aan de Boeveriepoort, de herinrichting van het kruispunt Bevrijdingslaan/Expresweg, de aanleg van de A11 en de fietsbrug over het kanaal Gent-Oostende.