HERAANLEG KLEINESTEENWEG ZAL ER KOMEN................. MET FIETSPADEN!

Beste buurtbewoner

De heraanleg van de Kleinesteenweg zal er in 2017 komen én met fietspaden. Dat konden we vernemen op de districtsraad van Wilrijk. Het is de verdienste van de honderden bewoners die hun handtekening hebben geplaatst onder de sp.a petitie.

Afb: voorstel districtscollege heraanleg feb 16

Wat vooraf ging :

Februari 2016

Tijdens de raad van februari 2016 stelde het college zijn plannen voor mbt tot de heraanleg van de Kleinesteenweg. Dat leidde tot een hevige discussie tussen de meerderheid en oppositiepartij sp.a. Niet vanwege de noodzakelijke heraanleg van de straat, maar wel omdat zulke belangrijke en drukke toegangsweg naar het centrum van Wilrijk aanleggen zonder fietspaden een grote vergissing zou zijn...

 April – mei 2016

sp.a is daarom blijven hameren op een nieuw plan voor de Kleinesteenweg. Op de raad van 14 april hielden we een pleidooi voor een snelle heraanleg van de Kleinesteenweg, maar mét fietspaden. We stelden bovendien voor om het parkeerbedrijf in te schakelen om een parkeerbeleid op maat van de bewoners mogelijk te maken.

 Afb : voorstel sp.a mét fietspaden

30 mei – december 2016

Het college kwam op 30 mei dan toch met een nieuw plan op de proppen, maar andermaal zonder fietspaden.

sp.a Wilrijk bleef gekant tegen het voorliggende voorstel en lanceerde een petitie op haar website én voerde actie tijdens de jaarlijkse jaarmarkt. Het pleidooi voor een heraanleg mét fietspaden kende erg veel bijval. Honderden mensen vulden de petitie in en bezorgden ze aan het districscollege van Wilrijk.

 Het districtscollege heeft recent laat weten dat ze dan toch gaan voor een heraanleg mét fietspaden !!

Afb: nieuwe voorstel heraanleg Kleinesteenweg

We zijn uiteraard tevreden met deze belangrijke wijziging. We blijven echter aandacht vragen voor de opmerking van de Lokale Politie over het voorstel dat voorligt, nl dat dwarsparkeren de verkeersveiligheid niet bevordert. In het ideale scenario, wordt het dwarsparkeren vervangen door langsparkeren. Dit komt de verkeersveiligheid ten goede en het comfort van de verschillende gebruikers, want de voetpaden en fietspaden zijn wel erg smal in het nieuwe ontwerp… Een grondige facelift voer je maar beter grondig én verkeersveilig uit.

 

sp.a fractie districtsraad Wilrijk

Johan Peeters – johan.peeters@stad.antwerpen.be - 0474 55 70 62

Viviane Wittock - viviane.wittock@gmail.com – 0475 74 40 18

Martine Depauw – martine.depauw@scarlet.be – 0496 05 12 44

Hicham El Mzairh - hicham.elmzairh@hotmail.com – 0485 18 23 38

sp.a voorzitter Wilrijk

Walter De Keyzer - walter.de.keyzer@telenet.be – 0486 72 89 82