Sven stelde dan ook voor om deze kasseienstrook te vervangen door een fietsvriendelijke monoliete verharding (beton of asfalt). Tegelijk kan de restzone aangewend worden voor de voetgangers, een deel kan zelfs groen aangelegd worden. De schepen van mobiliteit en openbare werken Filip Watteeuw gaat akkoord met deze zienswijze. Hij antwoordde dat niet alleen dat laatste stukje kasseistrook zal verdwijnen, de Koepoortkaai wordt integraal heraangelegd. Hiervoor starten de werken in 2017 met de nutsbedrijven in het voorjaar, en nadien volgt dan de heraanleg met een 4m brede beton als fietsweg. De rest wordt als een voetgangerszone heraanlegd. Taeldeman vindt dit schitterend nieuws. Tegen eind 2017 ligt er een nieuwe fietsverkeersas langs het centrum van Gent, in een aangename fietsomgeving langs de Visserijvaart naar Portus Ganda.