De twee grootste pleinen van Leuven, het Monseigneur Ladeuzeplein en het Herbert Hooverplein, krijgen een nieuw uitzicht. Sinds de invoering van het verkeerscirculatieplan heeft de auto op die pleinen plaats gemaakt voor voetgangers en beleving. “De nieuwe aanleg sluit aan bij die nieuwe pleinfunctie en moet dat nog versterken”, zegt schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets.

Verschillende straten en pleinen zijn sinds enkele maanden autoluw geworden, waaronder dus het Hooverplein en het Ladeuzeplein. Die krijgen een grondige heraanleg. “Door aangenamere straten en pleinen te creëren, willen we de leefkwaliteit voor de bewoners verhogen. Een stad met minder doorgaand autoverkeer en dus minder fijn stof, minder lawaai, minder zorgen om kinderen te laten buiten spelen…”, aldus Robbeets.

Hooverplein met groen en water

De grootste metamorfose zal het Hooverplein ondergaan. “De weg langs het stadscentrum, de kant van Café Commerce en La Paz, dient niet langer voor autoverkeer of parkeren”, zegt Robbeets. “Daar vergroten we het plein tot aan de gevels, met ruimte voor ontmoeting, groen en zitbanken. Bovendien komt er een waterfontein die de middeleeuwse stadsomwalling symboliseert. Het Hooverplein wordt een plek waar het geweldig vertoeven wordt.”

In de 12de eeuw liep de Leuvense stadsomwalling dwars over het plein. “We willen dat graag visualiseren in het straatbeeld. In het midden van het Hooverplein komt een fontein met een diameter van 20 meter in de vorm van de stadsomwalling. Aan de lindeboom in de Tiensestraat visualiseren we de oude Sint-Michielspoort met bronzen strips.” De fontein is het pronkstuk van het hele project om de oude stadsomwalling opnieuw zichtbaar te maken, met bronzen strips in de straatstenen op de plaatsen waar vroeger de elf stadspoorten stonden.

Momenteel staan er twee standbeelden op het Hooverplein. “Het beeld van Edouard Remy blijft staan. Voor de Ballon van de Vriendschap, een geschenk van het Verbond der Jaartallen, gaan we samen met hen op zoek naar een nieuwe locatie, die even prominent zal zijn.”

De huidige groenperken worden behouden. “Bovendien komen er extra groenplekken, als een moderne tegenhanger, met zitruimte”, zegt Robbeets. “De bomenrij in het stadspark trekken we door over het plein, zodat de rijweg afgescheiden wordt van het plein.”

De verkeerslus Blijde Inkomststraat – Tiensestraat loopt namelijl langs die zijde van het plein. Daar wordt de inrit vanuit de Blijde Inkomststraat verbeterd. Aan de Tiensestraat verbreedt het voetpad. De shop-and-goplaatsen blijven behouden.

Groter Ladeuzeplein

Dat auto’s nog rond het Ladeuzeplein kunnen rijden is sinds eind augustus verleden tijd. De rijweg rond het plein verdwijnt dan ook bij de heraanleg. “We gaan het plein  vergroten, door de rijweg te verhogen en heraan te leggen in dezelfde stijl als het huidige Ladeuzeplein”, zegt Robbeets. “Zo zal het Ladeuzeplein mooi aansluiten op de omliggende winkelstraten. Een groter plein betekent ook meer mogelijkheden voor de markt, de kermis en andere evenementen.”

Meer ruimte voor activiteiten en horeca

Beide pleinen worden druk gebruikt, het hele jaar door, voor de wekelijkse markt, de kerstmarkt, de kermis, de brocantemarkt… “Die activiteiten zullen nog steeds kunnen doorgaan op het Ladeuze- en Hooverplein. Ook tijdens de werken zijn er mogelijkheden. We zijn nu volop in overleg met organisatoren van grote evenementen, om indien nodig een andere oplossing te zoeken”, zegt Robbeets.

Voor de horeca rond de pleinen betekent het nieuwe ontwerp goed nieuws, omdat het veel ruimte maakt voor aangename terrassen. Ook op het Ladeuzeplein zelf kunnen terrassen komen.

De komende weken zijn tal van overlegmomenten gepland met organisatoren van evenementen en omliggende handelaars. Ook de bewoners worden uitgenodigd op een infomarkt.

Timing

De werken aan het Ladeuzeplein starten na de septemberkermis in 2017. Begin december 2017 zou dat deel afgerond moeten zijn. Daarna start de heraanleg van het Hooverplein. Tegen de zomer van 2018 zouden die werken klaar moeten zijn.