‘Dit is een grote stap vooruit’, zegt districtsburgemeester Stephanie Van Houtven (sp.a).  ‘Al is het wel jammer dat alleen de gronden waarop de te slopen panden staan, kunnen worden gebruikt voor de realisatie van tijdelijk buurtgroen. Het grootste deel van de oppervlakte die - in afwachting van de definitieve aanleg van het buurtpark - nu al zou kunnen worden opengesteld voor de buurt, wordt immers gebruikt als parkeerplaats voor het politiepersoneel. En dat terwijl de buurt echt wel een groot tekort heeft aan open en groene ruimte. Het stadsbestuur stimuleert al jaren zijn personeel om niet met de auto naar het werk te komen, Alleen voor de politie geldt dat blijkbaar niet.’