sp.a Temse is blij dat de werken aan de N41 voorbij zijn, zeker omdat de situatie een hele verbetering is in vergelijking met vroeger. Toch vindt de partij dat er dringend bijkomende maatregelen nodig zijn om de gevaarlijke toestanden van de eerste dagen na de openstelling te ondervangen. Bovendien vinden sp.a-voorzitter Pascal De Dycker, sp.a-secretaris Hilde Habraken en sp.a-fractieleider Bert Bauwelinck dat nu uitkomt waarvoor ze al waarschuwden tijdens de informatievergadering georganiseerd door het Vlaams Gewest: zonder overleg met de buurt grote infrastructuurwerken doen, dat is niet meer van deze tijd en leidt tot fouten. De omwonenden uit Elversele en de andere mensen die de gewestweg dagelijks gebruiken, kregen een paar jaar geleden helemaal geen inspraak bij de ingrijpende werken waarbij de gevaarlijke gewestweg parallelle wegen kreeg voor het bestemmingsverkeer en waarbij voetgangers en fietsers veiliger voorzieningen kregen. De mensen moesten gewoon slikken wat het Gewest van plan was. Blijkt vandaag dat er in de praktijk heel wat fout loopt...

Maandag 6  november opende Vlaams minister van mobiliteit Ben Weyts feestelijk de gewestweg N41 na maandenlange werken.  sp.a Temse is blij dat de werken voorbij zijn.  Zeker en vast ook omdat het resultaat gezien mag worden en in vergelijking met de vorige verkeerssituatie een verbetering is.  Fietsers en voetgangers worden nu in theorie niet langer met het doorgaand verkeer geconfronteerd.  Fietsers riskeerden vroeger op een niet afgescheiden fietspad lijf en leden en voetgangers moesten op sommige plaatsen laarzen aandoen om tot bij hun buren te geraken.  Dat is gelukkig verleden tijd!

Nu kunnen voetgangers en fietsers op mooi aangelegde dubbelrichtingsfietspaden wandelen en fietsen langsheen de ventwegen vanaf het rondpunt aan de Duivenhoek tot aan de Kettermuit.  Daar is het nu veiliger, weg van het zeer drukke doorgaande verkeer met vele vrachtwagens . 

Maar het verliep jammer genoeg, tijdens deze eerste dagen na de openstelling, niet allemaal perfect!  Er is  nog ruimte voor verbetering.

De signalisatie om doorgaand en plaatselijk verkeer te scheiden zou zeker duidelijker mogen, want vandaag lijkt de N41 nog meer op een autostrade, vooral tijdens de avondspits. Er waren meteen al na de heropening van de N41 lange files op de hoofdbaan en  de  ventweg richting Hamme.  Nochtans is die parallelle weg enkel en alleen voorbehouden voor plaatselijk verkeer.  Geen automobilist die het zich leek aan te trekken, met gevaarlijke situaties tot gevolg.  Vele automobilisten vinden trouwens de diepe grachten langsheen de hoofdbaan heel gevaarlijk.  Waarom werden er geen vangrails geplaatst of konden er geen groenbermen komen?  

Op dinsdag 7 november bleek tot ontzetting van velen dat sommige automobilisten de fietstunnel gebruikten om rechtsom te keren en zo langs omliggende, smalle, straten via de verzadigde Duivenhoek terug de N41 te bereiken.  Daarenboven reden er ook auto’s schaamteloos op het fietspad… 

Door de extra toevoer aan auto’s op de Duivenhoek, ontstonden er ook weer extra lange files in de Dorpstraat en vooral op de Legen Heirweg.  Kortom, Elversele zat tijdens de avondspits alweer als vanouds muurvast! De vraag kan gesteld worden of er inzake automobiliteit vooruitgang werd geboekt met de werken.

Oorzaak van de gevaarlijke toestanden op de eerste dagen is uiteraard in de eerste plaats het onverantwoord rijgedrag van een aantal automobilisten en we hopen dat de politie hiertegen strenge controles uitvoert, maar er schort toch duidelijk ook wat aan de nieuwe inrichting van de wegenis en de signalisatie

De fietstunnel onder de N41 halverwege Duivenhoek en Kettermuit, zou een goede aanpassing kunnen zijn om vlot en veilig van de ene kant van de N41 te geraken.  Toch houden wij hier ons hart vast voor jonge fietsertjes die dagelijks langs de N41 van en naar school fietsen.  Wanneer ze de fietstunnel doorkruisen, komen ze terecht op de ventweg voor plaatselijk verkeer, maar door de vele automobilisten die onterecht deze ventweg gebruiken is het daar toch een pak drukker dan voorzien.  Jonge fietsers zijn vaak nog niet behendig genoeg om snel de remmen dicht te knijpen, wanneer ze de fietstunnel verlaten.  We roepen het Agentschap Wegen en Verkeer dan ook op om dringend maatregelen ter plaatse te nemen om de veiligheid te verhogen.

Minister Weyts en Agentschap Wegen & Verkeer kondigden tijdens de officiële opening ook aan dat er vanaf volgend jaar 7 km extra fietspaden langs de N41 worden aangelegd (vooral in Hamme), waardoor je vlot en snel zou kunnen fietsen tussen Dendermonde en Sint – Niklaas.   Alhoewel… je ‘botst’ aan de grens tussen Elversele en Waasmunster/Sint-Niklaas op de E17 waar fietsers sinds de herinrichting van de afritten niet meer over mogen, en dus via de Steenweg Hulst – Lessen en Dendermondsesteenweg enkele nutteloze kilometers moeten omrijden.   sp.a Temse vraagt daarom dat er geïnvesteerd wordt in een fietsersbrug over de E17, zodat de nieuwe langeafstandsfietspaden geen ‘missing link’ krijgen aan de laatste kilometers. Dat betekent ook dat er ook op het grondgebied van Sint-Niklaas opnieuw fietspaden moeten worden aangelegd langs de N41. Het lijkt voor sp.a Temse een lichtzinnige beslissing te zijn geweest om die fietspaden een paar jaar geleden weg te halen. Met een fietsersbrug over de E17 kan er opnieuw een veilige ‘aantakking’ gemaakt worden zodat Elversele en Sint-Niklaas terug op een snelle manier met de fiets verbonden kunnen worden.

We hopen dat de nodige wijzigingen aan de N41 snel kunnen worden doorgevoerd en er niet eerst een ernstig ongeval moet plaatsvinden vooraleer er ingegrepen wordt.  De bevindingen en reacties van de meeste gebruikers en omwonenden  zijn ondubbelzinnig: het was nodig dat de N41 werd aangepakt. Er zitten zeker goede punten in de hele uitvoering. Maar heel wat zaken kunnen duidelijk beter! sp.a zal vragen om een eerste evaluatie te maken van de heropenstelling van de gewestweg op de eerstkomende gemeentelijke commissie verkeer en mobiliteit.


Schematische tekening: Agentschap Wegen en Verkeer