Met het indienen van de bouwaanvraag voor de heraanleg van Over d’Aa is definitief het startschot gegeven voor het grootste infrastructuurproject van deze legislatuur.

Op 19 januari diende het schepencollege de bouwaanvraag voor de heraanleg van Over d'Aa digitaal in.  Na bespreking in de gemeenteraadscommissie ‘Infrastructuur en verkeer’ keurde de gemeenteraad van januari ook het lastenboek goed voor de heraanleg van de eerste fase.  Die loopt van de Ring tot aan het kruispunt met de Postbaan/Steenpaal. 

De aannemers hebben 36 kalenderdag de tijd om hun prijzen in te dienen.  Normaal gezien zal het schepencollege vervolgens in april de aannemer aanstellen, zodat de werken nog voor de grote vakantie kunnen starten. 

“Eens de aannemer gekend is zal er in april of mei opnieuw een bewonersvergadering worden georganiseerd.  De bewoners zullen trouwens gedurende het ganse verloop van de werken uitvoerig worden geïnformeerd via onder andere een elektronische nieuwsbrief, de gemeentelijke website en ook andere kanalen”, zegt Arno Aerden, sp.a-fractieleider en lid van de raadscommissie infrastructuur en verkeer.

Intussen werkt het studiebureau Groep Infrabo naarstig verder aan het ontwerp en het lastenboek voor de 2de fase.  Die omvat de werken van de Postbaan tot aan het Dreveneind.  Hierin zijn ook de herinrichting van het pleintje ter hoogte van de Postbaan en de omgeving van de kerk voorzien.

Het totaalbedrag voor deze eerste fase wordt geraamd op € 2.084.370.  Het aandeel dat de gemeente hiervan moet betalen bedraagt € 882,353.

Net zoals op Essen-Hoek zullen ook op Horendonk ondergrondse glasbollen worden geplaatst.

VRAGEN OVER DE WERKEN AAN OVER d'AA ?

Heb je concrete vragen over de werken aan Over d'Aa, stuur dan een mailtje naar: overdaa@essen.be.  Uiteraard kan je ook altijd terecht op de dienst Openbare Infrastructuur van het gemeentehuis of bij één van onze mandatarissen.