Het Treinpark op de Centrale Werkplaatsen, een nieuwe wijk in Kessel-Lo, wordt momenteel heraangelegd. “De eerste aanleg was niet zoals het hoorde: veel stenen, veel oneffenheden, slecht ingezaaid gras … Ik ben tevreden dat de aannemer nu bezig is om het Treinpark aan te leggen zoals het moet”, zegt schepen Mohamed Ridouani.

De aannemer heeft nieuw gras ingezaaid. "Je mag er dus tijdelijk niet op, omdat het gras voldoende kansen moeten krijgen om in te groeien", zegt Ridouani. Afhankelijk van het weer kan dat enkele weken duren. Het terrein is afgespannen en wordt opengesteld van zodra het gras is ingegroeid.

De Centrale Werkplaatsen vormen het nieuwe hart van Kessel-Lo. Met de onlangs geopende Hal 5, de nieuwe woningen, het Blauwputplein en nu ook een aangenaam Treinpark, groeien de Centrale Werkplaatsen uit tot een fijne plek waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten.