Wat gaat er allemaal gebeuren?

 • De Fortstraat en het stuk Dosfellei tussen Fortstraat worden helemaal vernieuwd
 • Van de gevels tot aan het Fort 4: voetpad, fietspad, rijweg, riolen,…
 • Er komen een parkeerstrook en bomen tussen de huizen en de rijweg
 • De grote loods in het begin van de Fortstraat (komende van de Dosfellei) wordt afgebroken en het Fort wordt open getrokken
 • Er komt een nieuwe fietsverbinding in het Fort 4 langs de Fortstraat tot aan de Krijgsbaan
 • Het fietspad in de Dosfellei wordt dubbel zo breed als vandaag
 • Op het stadsplein zullen een aantal gevaarlijke oversteken worden aangepakt
 • De toegankelijkheid van de Hangars voor de verenigingen blijft bewaard.

Wordt de Fortstraat/Dosfellei nu enkel- of dubbelrichting?

Eén van de moeilijkste en meest gevoelige knopen die moest worden doorgehakt was de beslissing om de Dosfellei al dan niet enkelrichting te maken. Er zijn voor de twee keuzes erg valabele argumenten pro en contra. sp.a was voorstander van een enkelrichting in de richting van de Krijgsbaan, maar de meerderheid in het college koos na een lange discussie voor de dubbelrichting. Uiteindelijk werd beslist om bij de inrichting te vertrekken van dubbelrichtingsverkeer, maar wel onder de strikte voorwaarde dat er een veilige oplossing wordt gevonden voor de fietsers. Die laatste oplossing wordt nu onderzocht.

Het invoeren van enkelrichting blijft in de toekomst mogelijk.

Belangrijke opmerkingen van de buurtbewoners?

We zijn met het voorontwerp naar de buurt getrokken en daar hebben we een aantal belangrijke uit meegenomen. Wat waren de belangrijkste opmerkingen?

 • Snelheid. Naast de hoeveelheid verkeer maakten veel bewoners zich zorgen over snelheid en verkeersveiligheid. We gaven het bureau de opdracht om extra snelheidsremmende maatregelen te voorzien en te zorgen voor veilige oversteekplaatsen.
 • Parkeren. Bezoekers van evenementen in het Fort en op het Stadsplein parkeren zich nu vaak in de Fortstraat. We bekijken in welke richting we op die plek voor een ander parkeerregime moeten kiezen (betalend parkeren, uitbreiden bewonersparkeren,…). Ook gaan we na of we een buurtparking kunnen creëren.
 • Zichtbaarheid aan kruispunt met stadsplein. Vooral voor de nieuwe bewoners van de Majoor, Generaal en Kolonel zorgt dat vaak voor problemen wanneer ze uit de garage moeten rijden; Dat kruispunt wordt mee aangepakt.
 • Hoeveelheid verkeer. De meningen over  enkelrichting/dubbelrichting zijn verdeeld. Als dubbelrichting behouden blijft, vragen de bewoners ook om de huidige rijrichting van de Grotenhof te behouden. Dit wordt de komende weken bekeken.

Het bureau heeft op basis daarvan de opdracht gekregen om een aantal zaken aan te passen.

Wat met het fietspad Dosfellei?

 • Gaat naar 3m80. Dat is het dubbele (en vaak meer dan het dubbele) van het huidige fietspad
 • Palen verdwijnen uit het fietspad
 • Betere LED-verlichting
 • Wordt aangelegd in asfalt
 • Veilige oversteek naar (nieuw) fietspad in het Fort4.

Wanneer starten de werken? Wanneer is alles klaar?

 • Na goedkeuring door de gemeenteraad wordt het voorontwerp gefinaliseerd 
 • Binnen enkele maanden kunnen de werken starten
 • De werken zullen ongeveer 9 maanden duren

Wat met het voorplein van Fort 4?

Na heraanleg van de Fortstraat zal in een tweede fase het voorplein van het Fort 4 worden aangelegd.  De hoofdingang van het Fort wordt opgewaardeerd. We bekijken ook hoe we in die zone een buurtparking kunnen voorzien.