De  historische dreef tussen de steenweg N29 en de Ruiterij in deelgemeente  Zuurbemde richting het kasteel was sinds de Pukkelpopstorm in 2011 toen  die alle bomen vernielde in ongebruik geraakt. Schepen van groendienst Johnny Reweghs (sp.a): “Het Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)  heeft nu pas nieuwe lindebomen aangeplant in de dreef en na de zomer  krijgt de dreef een nieuw wegdek in beton. Deze nieuwe betonbaan zal  hierdoor een nieuwe veilige recreatieve doorsteek voor wandelaars,  joggers, ruiters en fietsers naar de Zuurbemdse beemden worden.”

Heraanleg van historische dreef naar Velpevallei in Glabbeek 

In  2014 kocht het Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) maar liefst  88 hectare gronden in de Velpevallei tussen Zuurbemde en Hoeleden. Deze  aankoop gebeurde door Vlaanderen om het bos in het gebied te kunnen  uitbreiden, bestaande  dreven en wandelpaden te herstellen en te verbeteren, nieuwe wandel- en  fietspaden aan te leggen, evenals in kleine landschapselementen te  voorzien, de biodiversiteit te bevorderen en aan graslandbeheer te                                              doen.

 Schepen van groendienst Johnny Reweghs (sp.a): “Als gemeentebestuur zijn we enorm opgetogen dat we  samen met ANB deze historische dreef in ere kunnen herstellen en ook de  trage weg pad 82 hierdoor opnieuw kunnen openmaken om dit mooi stukje  natuur in de Velpevallei recreatief te kunnen ontwikkelen. Tezamen met  de aanplanting van het nieuw geboortebos in Zuurbemde met 1.000 nieuwe  bomen is dit alweer een maatregel waardoor we ons lokaal klimaatplan om  de uitstoot van CO² in Glabbeek tegen 2030 terug te dringen realiseren.  En tegelijk zorgen we dat met nieuwe wandel –en fietspaden onze  prachtige natuur recreatief toegankelijk wordt voor iedereen.”