In mei 2016 zijn we een samenwerking aangegaan met stad Diksmuide voor de heraanleg van de laatste kasseiweg in Groot-Koekelare.

De kasseiweg is volgens het ministerieel besluit van mei 2012 beschermd, net als 4 andere elementen langs deze weg: de kilometerpaal, de 2 wegwij
zers en de brug over Plaatsebeek. Schepen Jessy Salenbien, bevoegd voor Erfgoed: ‘Dat wil zeggen dat we in aanmerking komen voor betoelaging/subsidies maar dat wil tevens ook zeggen dat we moeten voldoen aan de voorwaarden van het Onroerend Erfgoeddecreet. Volgens het decreet van 2016 zijn we verplicht om een beheerplan op te maken om in aanmerking te komen voor 80 % betoelaging. Momenteel nog, want heel binnenkort wordt dit decreet hervormd waarbij de subsidies lager zullen zijn. Laat ons duidelijk zijn dat het hier dus nog niet gaat over het uitvoeringsplan maar over een voorstudie daartoe, het opmaken van een concrete visie. In een verdere fase is het dan de bedoeling dat er een dossier/bestek wordt opgemaakt voor de uitvoering, met name het aanstellen van een ontwerper. Nadat het dossier voor de uitvoering is opgemaakt schatten wij in dat het nog een 5-tal jaar kan duren vooraleer het dossier wordt uitgevoerd, omdat wij afhankelijk zijn van de volgorde van aanvragen tot subsidie. Voor het gemeentehuis was dat 5 jaar waarbij we heel recent fiat hebben gekregen tot uitvoering.’

Ten gevolge van de huidige staat van de kasseiweg, dienen de nodige werkzaamheden te gebeuren inzake onderhoud en de instandhouding van het openbaar domein met de kasseiweg, bermen en grachten, brug met smeedwerk, wegwijzers en kilometerpaal. Deze zijn gelegen in de Vladslostraat en Bovekerkestraat, op het grondgebied van Diksmuide en Koekelare. 

De lengtes over het tracé zijn 1,1 km over grondgebied Diksmuide en over grondgebied Koekelare is dat 1,2 km. De kosten voor de opmaak van het beheersplan zijn 17 908 euro, incl. btw, waarvan 48% wordt betaald door Diksmuide en 52% voor Koekelare. Het uitgangspunt was ook om deze weg te eerbiedigen wat betreft de erfgoedelementen, maar tevens ook recreatief mogelijk te maken gezien het prachtige landschap. De dienst Onroerend Erfgoed is ons daarin gevolgd en daarom kunnen we kantstroken voorzien die recreatief fietsen aangenamer maken.

 

Schepen van Erfgoed, Jessy Salenbien