Het Brugse stadsbestuur en vzw Camino Brugge kwamen tot een overeenkomst om de Sint-Godelieveabdij in de Boeveriestraat een nieuwe bestemming te geven en op termijn open te stellen voor het publiek.

Onderzoek wijst uit dat Bruggelingen van hun stad houden en dat ook bezoekers onze stad en zijn patrimonium bewonderen.  Daarom zien wij het als een opportuniteit om deze belangrijke historische site, met een monumentaal karakter en een prachtige tuin op termijn open te kunnen stellen voor het publiek!

Het pas opgerichte Brugge Foundation zal instaan voor de fondsenwerving om nieuwe toekomstgerichte functies in de gebouwen en de tuinen onder te brengen met respect voor de omgeving, het karakter van de stad en het erfgoed zelf.