In 1885 vond het stichtingscongres van de Belgische Werkliedenpartij plaats. Een tweede congres had plaats te Antwerpen in augustus 1885. Statuten en programma werden te Antwerpen uitgewerkt en daarmee was de BWP definitief gevestigd. Op zaterdag 3 oktober vieren we de stichting van de socialistische partij in België. We blikken terug én vooruit op de strijd voor gelijkheid en vrijheid voor iedereen in België. De viering vindt plaats in CO Sint Andries (coSTa), Sint-Andriesplaats 24, Antwerpen om 14.00 uur.

Programma:
Anton Geerts (voorzitter sp.a 4° wijk St. Andrieskwartier) - welkomstwoord

  • Tatjana Scheck en zoon - muzikale introductie
  • Bob Cools (ex-burgemeester) - de jeugdjaren van onze beweging
  • Paul Magnette, Minister-president van het Waals Gewest (gevraagd) vertegenwoordiger van de Franstalige Zusterpartij
  • Koor De Ram
  • John Crombez, voorzitter sp.a over de toekomst.
  • Jo Vermeulen, voorzitter sp.a Antwerpen - slotwoord.
  • De Ram - slotnoot.

 

Iedereen is natuurlijk van harte welkom.