Eergisteren was De Kouter in Herent het decor voor de uitreiking van de Quetzalprijs. Die prijs gaat naar mensen die zich op bijzondere wijze hebben ingespannen om de mensenrechten en de democratie in Guatemala vorm te geven.

‘Jezuïet en antropoloog Ricardo Falla is de laureaat dit jaar’, weet schepen voor ontwikkelingssamenwerking Luk Draye (sp.a). ‘Falla heeft destijds de slachtpartijen door het leger op de Maya’s haarfijn in kaart gebracht. Hij leefde jaren mee met de arme bevolking en versloeg uur na uur hun strijd om te overleven en hun gevecht voor respect en vrede’. Falla ontvangt de prijs uit handen van de vzw Guatebelga.

De keuze voor Herent is niet toevallig’, vertelt Luk. ‘Onze gemeente heeft immers al 15 jaar sterke banden met Guatemala en steunt er verschillende initiatieven. Overigens huldigen we diezelfde avond ook de Myrna Mackstraat symbolisch in. Deze Guatemalteekse mensenrechtenactiviste en antropologe, die verjaarde op 24 oktober, is in 1990 vermoord door het regime omwille van haar onderzoek naar talloze gruweldaden tegen de inwoners van arme Mayagemeenschappen tijdens de Guatemalteekse Burgeroorlog. Als Herent willen we zo onze steun uitspreken in de strijd voor mensenrechten in Guatemala.'