Lokale media willen deze titel voor de Kempen toekennen aan Herentals, weliswaar niet negatief bedoeld. Op basis van de statistieken, en gerelateerd aan het inwonersaantal, zouden in Herentals immers het meeste pv's voor openbare dronkenschap uitgeschreven worden.  In absoluut aantal zitten we (74) onder het aantal van Turnhout (100), maar we zijn kleiner in aantal. Simpel gesteld zouden we dus het meeste pv's per inwonersaantal hebben.

Is dit erg? Moeten we hier content of malcontent over zijn: geen van beide volgens mij.  Who cares, zoals ik daarstraks gesteld heb. Het loopt hier zeker niet de spuigaten uit.

De cijfers tonen vooral drie zaken aan, wat Herentals betreft:
1. de Kempense centrumgemeenten (Herentals, Geel, Mol en Turnhout) 'scoren' allemaal hoger; ze vervullen immers ook in het uitgaansleven een centrumrol.

2. Herentals is een actieve, levendige stad. Vele evenementen en activiteiten doen haar bruisen, en dat is maar goed ook. We zijn blij dat vele verenigingen, bewoners, het stad … allerlei activiteiten organiseren: goed voor de gemeenschapszin, onze jeugd, minder-jongeren, de horeca, de verenigingen die (hopelijk) iets in het laatje krijgen en zo meer.

3. onze politie voert een consequent beleid. Voor elke tussenkomst wegens openbare dronkenschap (ladderzat op straat, of in het park, of op de fiets …) die een vorm van overlast veroorzaakt of kan veroorzaken (en waarvoor de politie wordt opgeroepen), wordt een pv opgemaakt. Ze zijn hier - terecht - strikt in.

Moeten we overgaan tot speciale acties zoals in andere steden (boete (gemeentelijke administratieve sanctie) voor op de straat lopen met een bierblikje op bepaalde locaties, …): neen, speciale acties waren niet nodig in het verleden, en ook niet nu.  

En dit is misschien wel de slotsom: we zijn niet zozeer een 'zatte' stad ; we zijn vooral een actieve, levendige, groeiende stad. Misschien wel  de plezantste stad, niet?   En dit willen we zo houden.