Beste mensen

 

Ik hoop dat u de campagne van Music for life 2012 niet bent vergeten. In tegenstelling tot voorgaande edities probeerde Studio Brussel dat jaar geen geld in te zamelen, maar was de campagne taboedoorbrekend. Mensen sensibiliseren rond het bestaan van dementie, daar draaide Music For Life om. En er waren resultaten: 1 op 3 Vlamingen, gaf aan dat hij of zij over het thema sprak met collega’s, vrienden, familie, … Mission accomplished? Neen. 

Uit een studie die het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen i.s.m. het onderzoeksbureau I-Vox/Indigov uitvoerde naar de impact van de campagne, blijkt dat dementie meer dan ooit een thema is dat de Vlaming bezig houdt. 87% van de mensen is zich bewust van het feit dat er nog een taboe rust op dementie. En wie de kranten van maandag en dinsdag leest, is op de hoogte van de ophef die een liedje van Yevgueni teweegbracht. Een liedje over dementia. Dat mocht van de pastor niet op een begrafenis gespeeld worden. Dat was taboe. 

Ik heb nog meer cijfers voor u. Cijfers, die mijns inziens oproepen tot actie. Want Vlaanderen is door Music For Life vooral wakker geschud om zich in de toekomst rond het thema dementie te engageren. 95% van de Vlamingen vindt het noodzakelijk dat ook in de toekomst acties worden opgezet. 1 op 2 Vlamingen is bereid om zich daar actief voor in te zetten. 

Met de campagne ‘Vergeet dementie, onthou mens’ wil de Vlaamse Overheid de boodschap van Music For Life 2012 blijvend uitdragen en de ruime actiebereidheid in Vlaanderen verduurzamen. En dat is belangrijk want het recente onderzoek toont één ding aan: een dementievriendelijke samenleving is broodnodig! 

Met een toenemende vergrijzing neemt helaas ook het aantal personen met dementie toe. Vandaag zijn het er 100.000 in Vlaanderen. 65% van hen woont thuis en wordt omringd door familie en vrienden. Tegen 2020 stijgt hun aantal met 30%. Het is een opdracht van alle overheden, ook van de lokale, om ervoor te zorgen dat de levenskwaliteit van deze mensen verzekerd wordt. Personen met dementie en hun mantelzorgers moeten meer kansen krijgen om een rol te spelen in de lokale gemeenschap. Iedereen kan daartoe bijdragen: behalve de zorgverstrekkers zijn er bijvoorbeeld ook de loketmedewerkers van het gemeentebestuur, de lokale politie, handelaars, verenigingen, scholen, buurtbewoners... Initiatieven voor een dementievriendelijke gemeente passen perfect in het lokaal sociaal beleid. 

Tijdens het surfen stootte ik op de site van de Alzheimerliga. Je vindt er ondermeer een wegwijzer naar de Herentalse familiegroep. Deze groep mensen probeert mantelzorgers te verenigen, zodat ze ervaringen kunnen delen en zo het zorgen voor mensen met dementie draaglijker maken Een zeer knap initiatief. Ik ben blij dat het in Herentals ingang heeft gevonden, maar, ik hoop dat we samen een stapje verder kunnen gaan.

Via de site www.onthoumens.be vond ik een ‘inspiratiegids dementievriendelijke gemeenten’ die in samenwerking met de VVSG werd opgesteld. Deze uitgave beschrijft een aantal voorbeelden in binnen- en buitenland waardoor gemeenten en steden hun ‘dementievriendelijkheid’ kunnen verhogen. De gids biedt een aantal concrete doelstellingen en tools waarvan ik hoop dat we ze weldra ook in Herentals terugvinden. Want ook personen met dementie moeten alle kansen krijgen om een rol te spelen in de lokale gemeenschap en te blijven deelnemen aan het openbare leven. Hun levenskwaliteit is belangrijk. 

Daarom vraag ik aan de schepen van seniorenprojecten en de voorzitter van het ocmw of Herentals zich wilt engageren om een dementievriendelijke gemeente te worden en, bij een positief antwoord, welke acties het stadsbestuur en het OCMW zullen ondernemen. Jullie kunnen voor dit project zeker rekenen op de steun van de sp.a, want onze fractie vindt dit een zeer waardevol initiatief. 

Ik kan u alvast vertellen dat u voor de uitwerking van dit project op de steun van de ganse sp.a-fractie kunt rekenen. 

De schepen van seniorenprojecten vertelde mij dat er in Herentals een aantal concreten projecten op stapel staan. Ik som ze voor u op. 

Er komt een infopunt dementie. Op één telefoonnummer kunne  mensen de broodnodige info krijgen. Dat nummer wordt bekend gemaakt via de stadskrant. Er wordt ook sensibiliserend gewerkt via de adviesraden door de bevoegde schepenen. De middenstandsraad, bijvoorbeeld. Dat is belangrijk omdat iemand met dementie vaak een impulsaankoop doet, met alle gevolgen vandien.

We organiseren ook een tentoonstelling met foto's van mensen met dementie en een lezing van Christine Van Broeckhoven, in samenwerking met het OCMW en het huis van de mens in Herentals. Verder wordt er gesproken met de politiezone om een speciaal project op te zetten naar analogie met het Hekla-project in Edegem. Mensen met dementie vertonen vaak wegloopgedrag. Het is voor mantelzorgers en agenten niet gemakkelijk om daar aangepast mee om te gaan. 

Verder werken de verschillende rusthuizen uit Herentals mee met het project, alsook het ziekenhuis en zal er een dementiekoffer gemaakt worden die uitleenbaar is.  

Kortom een knap project waarover u in de volgende maanden zeker meer verneemt. 

Liese Bergen

fractieleider sp.a