Kamerlid Van Camp verspreidt vandaag een persbericht over de verkeershandhaving in de Kempen. Daarin lanceert ze een aanval op het parkeerbeleid in Herentals. Ze bezondigt zich daarbij nogal aan “alternatieve feiten” die we toch uitdrukkelijk willen rechtzetten.

Burgemeester Jan Peeters ontkent met de cijfers in de hand de boute bewering van Van Camp dat in Herentals amper zou gecontroleerd worden op parkeerovertredingen. Minister Jambon gaf daarover in een parlementair antwoord op haar vraag zelf de cijfers van de 4 Kempense steden. U kan deze cijfers zelf nalezen in de tabel annex 1in bijlage (antwoord Jambon) <<bijlage bewijzen cijfers.pdf>> 

Het aantal pv’s voor stilaan en parkeren, uitgeschreven door de politie, bedroeg in 2015:

In Geel:   608

In Herentals: 2011 (een bijna- verdubbeling sinds 2010)

In Mol:  1241

In Turnhout: 174

De bewering van Van Camp dat je in Turnhout, Mol en Geel ook nog de vaststellingen van het private parkeerbedrijf moet meenemen, geldt ook in Herentals. In Herentals werk weliswaar geen privaat parkeerbedrijf, maar int de stad zelf administratieve boetes voor fout parkeren in de betalende of blauwe zone. Die parkeerboetes komen dus nog bovenop het aantal vaststellingen door de politie.  Dat aantal uitgeschreven boete bedroeg in  

          2016   1819

         2015   1650

         2014   1635

         2013   1609

         2012   1825

Een opmerkelijk verschil in verkeershandhaving tussen Herentals en de andere Kempense steden zit wel in de cijfers voor snelheidsovertredingen. In Herentals wordt opmerkelijk mindergeflitst. Het aantalverkeersslachtoffers in Herentals daalt wel in de laatste 5 jaar. En daar ishet toch om te doen: het aantal slachtoffers verminderen, en niet geld uit de zakken van demensen kloppen waar het niet nodig is.

Burgemeester JanPeeters