De brunch was weer meer dan een succes, lekker eten en alleen maar positieve reacties. Hij bracht bijna 4500 euro op, 4460,31 euro om precies te zijn.
De traditionele huis-aan-huis in Noorderwijk verdient dit jaar zeker ook een bijzondere vermelding. Dankzij een enthousiast team lokale 11-11-11'ers en de enthousiaste medewerking van de jeugd(vereniging) hebben we in Noorderwijk een record aan geld ingezameld, meer dan 3000 euro op een voormiddag. Onze jongeren hebben getoond dat ze een hart hebben voor het zuiden.
En natuurlijk hebben ook nu weer de boekenverkoop, een soepactie op de markt, de traditionale car-wash, de acties aan de winkels... Ook weer hun bijdrage geleverd. Acties die we evenzeer koesteren en mee onze boodschap van solidariteit uitdragen.

Schepen van internationale samenwerking, Jan Bertels: "we kunnen zeer tevreden terugblikken. Alles tesamen dus een recordjaar en vooral de bevestiging van een hoopvolle boodschap: Herentals laat het zuiden niet los; de slogan sociale bescherming voor iedereen dragen we in het vaandel en we blijven ons richten op een duurzame ontwikkeling voor iedereen.
Op naar Wereldtals alwaar we weer met tientallen verenigingen onze verbondheid met het zuiden, zullen ten toon kunnen spreiden.