Ringland Antwerpen wil ook in de Kempen mensen betrekken en warm maken voor hun alternatieve voorstellen voor het oplossen van de verkeersknoop in Antwerpen. In de pers vandaag wordt deze uitnodiging nogal botweg geweigerd door het Kempische bedrijfsleven bij monde van Voka, en door een aantal Kempische burgemeesters.

“Onterecht”, vindt burgemeester Jan Peeters(sp.a).“ Ik nodig Ringland van harte uit om hier in onze Lakenhal in Herentals hun project te komen toelichten,en de Herentalsenaren mee te engageren voor het oplossen van de Antwerpse verkeersknoop op een milieuvriendelijke en leefbare manier. Ik begrijp de afwijzende houding van sommige collega’s en van Voka-Kempen niet. Het zijn wel onze inwoners die mee in de file staan, en onze bedrijven die op kosten gejaagd worden.De Vlaamse Regering heeft zelfs een intendant voor de overkapping van de Ring  (een Ringland-voorstel) aangesteld. Het is dus de moeite waard om samen serieus aan dit project te trekken”.

Meer info:

Burgemeester Jan Peeters

burgemeester.jan.peeters@herentals.be